De inschrijving verliep dit jaar online in plaats van in De Waag. (Foto: Chris de Waard).

Fors minder Hutspot, Haring & Wittebrood op 3 oktober

De inschrijving voor Haring en Wittebrood is gesloten met een fiks lager aantal dan in normale jaren. Toch is de 3 October Vereeniging blij met de 2.309 mensen (tegen 3.355 vorig jaar) die zich inschreven voor Haring & Wittebrood.

De 3 October Vereeniging deed de inschrijving dit jaar online, omdat de lange rij die normaal bij De Waag staat vanwege de coronacrisis geen optie was. De inschrijving verliep via de website en de app van de vereniging en was uitsluitend voor leden.

“Het betekent dat we duizenden haringen & wittebroden gaan uitdelen op 3 oktober aanstaande”, meldt de vereniging. Per lidmaatschap krijgen de inschrijvers dit jaar twee verpakte schoongemaakte haringen en een wittebrood. Een duolid krijgt vier haringen en twee wittebroden en mensen die een familielidmaatschap hebben krijgen zelfs acht haringen en vier wittebroden.

Voor de Hutspotmaaltijd schreven ook beduidend minder mensen in dan normaal, maar ook hier is de vereniging vooral blij met de mensen die dat wel deden. Dat waren er met 1.673 ruim drie keer zo weinig als de 5.786 van 2019. “Het betekent dat we bijna 3.000 Hutspotmaaltijden gaan uitreiken op 3 oktober. Per lidmaatschap wordt één hutspotmaaltijd verstrekt, duoleden krijgen er twee maaltijden en families krijgen vier maaltijden.

221 kinderen en hun families schreven zich in voor het Kinderplein.

Advertentie

Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2020


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×