(Foto: 112 Sleutelstad).

Fietsrotonde Herenstraat toch aangepast

Met een hele serie maatregelen gaat de gemeente Leiden de veiligheid op en rond de fietsrotonde op de Herenstraat nog deze maand verbeteren. Dat blijkt uit een brief van wethouder North aan de gemeenteraad.

Na de herinrichting van het kruispunt en de aanleg van de eerste fietsrotonde van Leiden, vonden in enkele weken tijd meerdere aanrijdingen plaats. Na vragen over de verkeersveiligheid door de PvdA en de VVD beloofde het college de situatie nog eens onder de loep te nemen. Dat is nu gebeurd.

Hardrijders
Uit observaties en onderzoek is de medewerkers van de wethouder een drietal zaken opgevallen. Automobilisten die de fietsrotonde vanaf de Koninginnelaan naderen rijden vaak vrij hard. Daardoor laten ze zich nogal eens verrassen door het feit dat ze geen voorrang meer hebben en de fietsers voor moeten laten gaan.

Ook auto’s die vanaf de andere kant komen, rijden soms relatief hard door de bocht en zien dan de fietsoversteek in sommige gevallen over het hoofd. Als derde punt noemt North het feit dat de bocht bij de inrit vanaf Koninginnelaan richting Herenstraat noord (het winkelgedeelte) vrij ruim is. Automobilisten die die ruimte helemaal gebruiken, komen schuin op de fietsoversteek aan en moeten scherp over hun schouder meekijken om fietsers van rechts waar te nemen.

“De combinatie van deze zaken draagt bij aan een aantal onverwachtse en onbedoelde manoeuvres in het verkeer en waarschijnlijk ook aan een gevoel van onveiligheid op het kruispunt”, aldus North. Hij herhaalt in zijn brief nog maar eens dat het gebruikelijk is dat bij een herinrichting nog een aantal onvoorziene puntjes op de ‘i’ gezet moeten worden.

Aanpassingen
Om de drie genoemde punten te verbeteren, worden de volgende aanpassingen uitgevoerd:

  • De ‘blokmarkering’ bij alle fietsoversteken wordt verduidelijkt. Dit moet het zicht op de oversteek voor de automobilisten verbeteren. De haaientanden op het fietspad bij de fietsrotonde langs de Koninginnelaan worden enkele meters teruggeplaatst. Dat moet verwarring over de voorrangssituatie bij de ingang naar de Herenstraat-noord voorkomen.
  • Op verschillende plekken rond de fietsrotonde worden extra waarschuwingsborden geplaatst. Die gaan  automobilisten op de fietsoversteek en de voorrang voor de fietsers wijzen.
  • Er worden ook enkele fysieke ingrepen gedaan. De binnenbocht van zowel de Herenstraat-zuid naar Koninginnelaan als die van de Koninginnelaan naar de Herenstraat-noord wordt versmald. Dat gebeurt door de zogeheten ‘rammelstrook’ groter te maken. “Dat remt de snelheid en verbetert de zichtbaarheid op de oversteek voor het autoverkeer, terwijl de bus en vrachtwagens de bocht nog steeds kunnen maken.”
  • Op de Herenstraat-zuid en op de Koninginnelaan worden twee ‘busdrempels’ aangelegd. Deze remmen de snelheid van het autoverkeer en verhogen de attentie richting het kruispunt voor de fietsers, zonder dat ze trillings- en geluidhinder voor omwonenden zouden moeten veroorzaken. Tenslotte wordt ook de stoep in de middenberm van de Koninginnelaan verlaagd. Ook deze aanpassing verbetert volgens de verkeerswethouder de zichtbaarheid op de fiets- en voetgangersoversteek.

Gewenningsperiode
Volgens wethouder North kan een gewenningsperiode bij een nieuwe verkeerssituatie een aantal maanden  duren. Een fietsrotonde is volgens hem de enige manier om fietsers op een veilige manier voorrang te kunnen geven bij het oversteken van het kruispunt. “Er wordt bovendien recht gedaan aan het primaat van de fietser. De innovatieve vormgeving van dit kruispunt is namelijk vooral ter verbetering van het comfort en de veiligheid van de fietsers ontwikkeld.”

De maatregelen worden op zo kort mogelijke termijn uitgevoerd. De waarschuwingsborden worden volgende week al geplaatst. De overige werkzaamheden worden ’s nacht uitgevoerd, zodat eventuele overlast voor het verkeer zo klein mogelijk is. Naar verwachting eind oktober of begin november. De kosten kan North betalen uit een overschot binnen het project van de fietsrotonde. Hoeveel geld ermee is gemoed, schrijft hij niet, maar hij hoeft de raad dus niet om extra geld te vragen.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×