Leiden Bioscience Park, gezien vanaf Naturalis (Foto: Frank Steenkamp)

Leiden kan niet meer zonder de bioscience

Het Leiden Bio Science Park levert de stad veel meer op dan het kost. Dat zegt de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp in een lang verwacht rapport. De bedrijven en instellingen zorgen voor bovengemiddelde banengroei. En elke euro die de gemeente in het park investeert, levert het dubbele op aan inkomsten. Tel uit je winst – de stad kan eigenlijk niet meer zonder de bioscience.

De meeste cijfers in het rapport zijn niet nieuw. Zo pronkt Leiden Bio Science Park (LBSP) zelf nadrukkelijk met zijn grote bijdrage aan de werkgelegenheid (nu ruim 20 duizend banen) en met de 350 (inter-)nationale bedrijven en instellingen die voor die banen zorgen.

Winst voor gemeente
Maar nu is het allemaal eens grondig getoetst. De rekenkamer Leiden & Leiderdorp, een onafhankelijk adviesorgaan voor beide gemeenteraden, schakelde hiervoor het Amsterdamse onderzoeksbureau Decisio in. De conclusie is duidelijk: de stad Leiden en zijn inwoners profiteren zeker van het Bio Science Park. En dat geldt eigenlijk voor de hele Leidse regio.

Het makkelijkst uit te leggen is de winst voor de gemeente. Die besteedde de laatste negen jaar 34 miljoen euro aan inrichting en versterking van het LBSP. Tegelijk had de stad 74 miljoen euro aan inkomsten uit Ozb en andere belastingen. Met dat verdiende geld konden leuke dingen voor de stad gedaan worden.

Banengroei
Het Bio Science Park levert ook banen op. Daar zitten wel mitsen en maren aan, want die 20.000 banen worden lang niet allemaal door Leidenaren vervuld. Maar de onderzoekers laten zien dat het LBSP ook werk oplevert in de stad: bij leveranciers, hotels, winkels, huisbazen, bouwbedrijven enzovoort. Als je die meetelt gaat het om 28 duizend banen, waarvan er 8400 worden vervuld door Leidenaren.

Die achtduizend banen zijn twaalf procent van de totale werkgelegenheid in Leiden. Of dat veel is? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Volgens de rekenkamer is vooral de groei van het aantal banen in Leiden belangrijk. En dan blijkt dat het LBSP sinds 2010 dé motor achter de banengroei in de stad was. Het park kreeg er in negen jaar zo’n 4500 banen bij en de rest van de stad had een groei van nul komma niks. Zonder uitstraling van het LBSP (leveranciers, hotels, zie boven) was er zelfs krimp geweest.

Verkeersdrukte
Maar alles heeft zijn prijs. De Rekenkamer noemt ook een aantal nadelen die de stad van het Bio Science Park ondervindt: verkeersdrukte en druk op de woningmarkt. Maar die problemen zijn op te lossen, mede door het geld dat met de bioscience verdiend wordt.

Het rapport noemt hier de plannen voor extra woningbouw op het Bio Science Park, waarmee het gebied tussen Leiden en Oegstgeest ook een volwaardiger stadswijk kan worden in plaats van een 9-tot-5 bedrijventerrein. De Rekenkamer vindt dit een goed ontwikkeling en wijst ook op het belang van een betere OV-voorziening voor delen van het Bio Science Park die verder van het station afliggen.

Innovatiekracht
Voor de gemeenteraad mag de conclusie duidelijk zijn: Leiden profiteert van de ontwikkelingen op het Bio Science Park. Wel blijft het lastig om vat te houden op de ontwikkelingen, want het rapport laat zien dat de raad de afgelopen jaren meer dan eens voor voldongen feiten is gesteld, bijvoorbeeld bij de komst van het space-onderzoekscentrum SRON.

Maar voor wie er nog aan twijfelde: weg te denken is Leiden Bio Science Park niet meer. Het is al de banenmotor en de economische motor van de regio. En er zit nog meer in het vat. Sinds de Europese Medicijnenautoriteit naar Amsterdam-Zuid komt – op 20 minuten afstand – wordt verwacht dat meer farmabedrijven zich hier zullen vestigen. Dat kan de groei nog versnellen.

Over die toekomst, en de impact daarvan op de Leidse en regionale economie, zegt het rapport niet veel. Dat viel niet onder de opdracht, maar het is wel belangrijk. De innovatieve kracht van bedrijven op het park is bepalend voor de banen van morgen. De uitdaging voor alle spelers op het park is om die innovatiekracht op peil te houden. Het is niet vanzelfsprekend dat dat lukt, bleek afgelopen maart uit onderzoek voor het universiteitsblad Mare.

Leiden Oegstgeest Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×