De Lodewijkskerk aan het Steenschuur. (Foto: Gerry van Bakel).

Actie voor stokkenklavier Lodewijkskerk

Het Leids Carillon Genootschap heeft een crowdfundingsactie op touw gezet om het Eijsbouts-carillon van de Lodewijkskerk te voorzien van een digitaal stokkenklavier. Met dit klavier wordt het carillon zowel met de hand als op afstand bespeelbaar.

Het carillon ondergaat binnenkort een grote onderhoudsbeurt die wordt uitgevoerd in opdracht van het kerkbestuur. Van die gelegenheid wil het genootschap gebruik maken om het carillon met de hand bespeelbaar te maken. Nu kan dat nog niet; de (half)uur melodieën worden aangestuurd door een verouderde computer.

Eeuwen geleden was er al een carillon in de toren. Voor dat klokkenspel werden nog melodieën gemaakt door de beroemde Leidse componist/organist en beiaardier Cornelis Schuyt. Maar dat klokkenspel werd wegens bouwvalligheid tot twee keer toe uit de toren verwijderd. Eerst in 1642 en nog eens in 1715. In 1961 werd na de ingrijpende restauratie van de toren een nieuw carillon gegoten door de Koninklijke Eijsbouts in Asten.

Doordat een legaat is verkregen en er daarnaast enkele toezeggingen zijn van fondsen hoopt het genootschap tijdens de grote onderhoudsbeurt het stokkenklavier en de daarbij behorende apparatuur, waaronder een nieuwe computer, te kunnen plaatsen. Er is een bedrag van 30.000 euro nodig.

Het Leids Carillon Genootschap werd in 2011 opgericht en heeft als doel de beiaardcultuur in Leiden te bevorderen en in stand te houden. Zo drong de stichting jarenlang aan op een ingrijpende restauratie van het stadhuiscarillon. Dat werk is nu in uitvoering.

Wie een bijdrage wil leveren aan het stokkenklavier van het Eijsbouts-carillon van de Lodewijkskerk kan een gift doen via bankrekening NL96 INGB 0007 6273 42 van het Leids Carillon Genootschap onder vermelding van ‘Lodewijk’. Donateur van het genootschap worden kan ook. Voor 25 euro per jaar. Eenmalige giften en jaarlijkse donateursbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar omdat de stichting de ANBI status heeft.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×