(Archieffoto: Chris de Waard).

Verplaatsing fietsenstalling Haanstraschool valt slecht bij buren

De fietsenstalling tegenover de Haanstraschool op het Rapenburg wordt begin 2021 verplaatst naar de Doezastraat. Tenminste, als het aan de gemeente en de school ligt. Maar zo’n verplaatsing zou ten koste gaan van een aantal parkeerplaatsen in de Doezastraat. Plekken die de winkeliers maar al te graag willen behouden. Bovendien komt de nieuwe stalling pal voor de deur van het Heilige Geesthofje. Zowel bewoners van het hofje als winkeliers in de Doezastraat zijn het daarom niet eens met dit plan, wat al voor de derde keer in drie jaar op tafel ligt.

“We zijn heel erg boos,” zegt Carla de Roy van Zuidewijn. Ze is beheerder van het hofje en vindt het huidige plan geen goede oplossing. “Het is een plan dat na jaren niet te zijn doorgevoerd, nu ineens wordt doorgedrukt. Zonder rekening te houden met de bewoners of de winkeliers”, zegt ze. Ook ziet ze niet voor welk probleem het een oplossing is. “Ik ben zelf gaan kijken, en er is geen sprake van onveiligheid, het is verzonnen. Daarbij zorgt deze oplossing voor chaos bij ons voor de deur en wordt onderhoud aan ons oude pand een stuk lastiger.”

De Haanstraschool vindt de huidige fietsenstalling, die aan het overkant van de weg aan het water staat, onveilig. Kinderen moeten ’s ochtends en ’s middags de weg oversteken om bij de school te komen. Om aan die situatie een einde te maken, is een aantal parkeerplaatsen in de Doezastraat in beeld gekomen. In een een brief naar De Roy van Zuidewijn belooft de gemeente de afstand tussen de voordeur van het hofje en de nieuwe fietsenstalling op drie meter te houden.

Eenrichtingsverkeer
In diezelfde brief staat ook dat de Haanstraschool heeft laten weten op die afstand te zullen handhaven. “Als een school kan handhaven op de fietsenstalling, kunnen ze net zo makkelijk ‘klaaroveren’ voor die twee auto’s die ‘s ochtends langskomen”, beargumenteert De Roy van Zuidewijn. “Als er sprake was van onveiligheid was ik het er echt mee eens, maar de school liegt naar mijn idee gewoon.”

In de brief van de gemeente wordt benadrukt dat met dit plan een onveilige situatie bij de school wordt opgelost. De tien parkeerplaatsen aan de Doezastraat die voor de fietsenstalling worden opgeofferd, komen grotendeels terug op het Rapenburg. “Dit zien wij niet als een gelijke vervanging”, stelt voorzitter Christiaan Van Minnen van de winkeliersvereniging. Hij vindt het huidige plan geen geschikte oplossing en wacht een toegezegd gesprek met de gemeente geduldig af.

“In de Doezastraat komen winkelaars voor een snelle boodschap”, zegt Van Minnen. “Dus die zullen niet helemaal omrijden naar het Rapenburg, dat is nodig vanwege het eenrichtingsverkeer ter plaatse, om te parkeren. En om er dan achter te komen dat die plekken alweer zijn bezet. Daarbij levert dat toch ook meer drukte in de straat van de school op?” Volgens Van Minnen gaat het voorliggende plan gepaard met meer ontwikkelingen in de wijk en moet er in het gesprek met de gemeente dus voornamelijk worden gekeken naar een duurzame en alomvattende oplossing voor iedereen.

Zelfde plan, nieuwe wethouder
Over drie weken heeft de gemeente dat toegezegde gesprek met de ondernemers. Insteek daarbij is dat in januari 2021 met het verplaatsen van de fietsenstalling wordt gestart. Het is echter niet de eerste keer dat precies dit plan op tafel ligt, en zeker niet de eerste keer dat de verkeerssituatie voor de Haanstraschool ter discussie staat. Sinds 2017 zijn er al drie plannen geweest, bij drie verschillende wethouders. Die gaan over de inrichting van de buurt, maar telkens was de verplaatsing van de fietsenstalling naar de Doezastraat er een onderdeel van. De eerste twee pogingen werden afgekapt na protest vanuit de buurt, maar het derde plan lijkt nu wel uitgevoerd te gaan worden.

De gemeente laat weten te hebben geluisterd naar de klachten uit de buurt en stelt het plan daarom op details aangepast te hebben. Op die manier moet de verkeersveiligheid op ‘een optimale manier’ worden verbeterd. Voor de bewoners van het Hofje zijn die aanpassingen echter niet genoeg. “Als het plan echt wordt doorgezet, zullen wij serieus overwegen om een planschadeclaim in te dienen,” zegt De Roy van Zuidewijn. “Deze strijd heeft van beide kanten al veel energie en tijd gekost, maar dat betekent niet dat wij zullen opgeven.”

Op 30 november vindt het gesprek plaats tussen de gemeente en de winkeliersvereniging. De Haanstraschool hoopt op een duurzame oplossing en een goede verhouding met de buurt. Om het huidige proces niet te verstoren, wil directeur Brian Groot nu niet reageren.

Leiden Onderwijs Verkeerssituatie Haanstraschool


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×