Zo willen de bewoners het niet (Afbeelding: Gemeente Leiden).

Bewoners willen Kaasmarktpark in plaats van plein, maar hoe haalbaar is alternatief plan?

Burgerinitiatief Kaasmarktpark heeft een eigen plan gemaakt voor de toekomst van de Kaasmarkt. De vraag is of het invloed heeft op de al bestaande plannen van de gemeente waar het behoorlijk van afwijkt. De bewoners, die het woensdag aanboden aan het stadsbestuur, denken van wel. “We hebben de toezegging dat het niet bij een overhandiging blijft”, zegt een van de initiatiefnemers Philip Spinhoven.

Het belangrijkste punt uit het plan is dat de Kaasmarkt een park moet worden en geen plein. De bewoners willen het volledig vergroenen en het gebied daarbij autoluw maken. Verder willen de bewoners geen kadewoningen. Beide punten druisen in tegen de huidige plannen die al zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is daarom onzeker of het alternatieve idee invloed gaat hebben.

Petitie
Burgerparticipatie staat de laatste tijd onder druk in Leiden. Deze zomer hebben acht buurtverenigingen hun gesprekken met de gemeente opgeschort. Ze hadden geen vertrouwen meer in de gesprekken over onder meer de herinrichting van de Kaasmarkt. Ze zeiden toen geen energie meer te willen besteden aan participatietrajecten waar de uitkomst al van vast staat.

Daar komt bij dat bewoners al eerder hebben geprobeerd om met een eigen plan voor de Kaasmarkt de gemeente op andere gedachten te brengen. Het voorstel werd door zo’n 300 buurtbewoners via een petitie ondertekend. De inspraakreactie is toen in november 2019 overhandigd aan het stadsbestuur, maar het heeft niet kunnen leiden tot het schrappen van de bouwplannen.

Boos
Toch verwachten de bedenkers van het alternatieve plan dat er nu wel wat gaat veranderen. “We hebben de toezegging dat het niet bij een overhandiging blijft”, zegt Spinhoven tegen Sleutelstad. “De wethouder wilde in gesprek blijven en de verwachting is om dit jaar nog verder te praten.”

Duo-raadslid Arjen Liemburg van coalitiepartij PvdA  heeft er echter een hard hoofd in. “Een plan wat op een belangrijk onderdeel lijnrecht ingaat tegen de kaders die de gemeenteraad onlangs nog vaststelde. En dan straks is weer iedereen boos omdat er niks met dit initiatief gedaan wordt”, schrijft de PvdA’er op Twitter.

Starten
Het duurt voorlopig nog even voordat er begonnen wordt met de bouw van de woningen. Die start niet voor 2022. Eerst wordt nog besloten over de herinrichting van de buitenruimte van de Kaasmarkt. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van volgend jaar als het kaderbesluit inrichting openbare ruimte moet worden genomen. Een jaar later volgt het uitvoeringsbesluit inrichting openbare ruimte. Daarna start de herinrichting.


Presentator Jaap van Sandijk in gesprek met een van de initiatiefnemers Philip Spinhoven

Leiden Politiek Kaasmarktpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×