Impressie van de te bouwen woningcomplexen op de hoek van de Kaasmarkt met de Koppenhinksteeg. (Afbeelding: Gemeente Leiden).

Kaasmarkt gaat van parkeerplaats naar groen plein omringd door nieuwbouw

De Kaasmarkt is aan een grondige herinrichting toe. Het plein dat nu voornamelijk als parkeerplaats fungeert, moet de komende jaren transformeren in een groen plein omringd door vier woningbouwprojecten. De eerste stap is gezet, een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan van Eisen. Een deel van de buurtbewoners is echter ‘bijzonder boos’ over de bouwplannen.

De raad nam anderhalve week geleden het definitieve besluit over het plan van eisen, waarin staat vastgesteld waar de nieuwbouwprojecten aan moeten voldoen. Voordat het werd goedgekeurd, zijn middels amendementen de nodige zaken toegevoegd. Zo haalde het initiatief van de PvdA om vast te leggen dat dertig procent van de te bouwen grachtenpanden bij de Hooigracht sociale huur moet worden, een nipte meerderheid van één zetel.

Groen
D66 raadslid Sander van Diepen stelt dat hij onder buurtbewoners nog steeds de zorgen proeft dat de Kaasmarkt er op achteruit gaat. De partij vond het daarom belangrijk om, ondanks dat het raadsvoorstel hier niet over gaat, zich middels een motie uit liet spreken over een groene toekomst voor het plein. “We werken toe naar een groen en boomrijk plein in een autoluwe omgeving, dat kunnen we niet vaak genoeg onderstrepen”, stelt Van Diepen.

“We hebben het nu alleen maar over de bebouwing rondom het plein, dat is logisch want dat is ook het raadsvoorstel. Maar, we moeten ook goed deze groene stip aan de horizon benadrukken.” Ook geeft Van Diepen aan dat onder sommige bewoners de wens bestaat dat er helemaal geen nieuwbouw komt. Dat is volgens het raadslid geen optie, de woningbouw en verkoop van gemeentegrond zijn namelijk van belang om een kwalitatief goed, groen plein te kunnen realiseren.

Tegen
Het plan kon niet op de unanieme steun van de gemeenteraad rekenen. VVD en CDA stemden tegen het eisenpakket. Volgens VVD-raadslid Juliette Gilissen zijn in aanloop naar de stemming te veel amendementen en moties aangenomen die zaken aankaarten die niet vastgelegd kunnen worden met dit besluit. Gilissen verklaarde tijdens de raadsvergadering: “Het gaat nu niet om de inrichting van de Kaasmarkt zelf, dus zaken die daarover gaan kunnen niet op de steun van de VVD rekenen.”

Tekst gaat verder onder foto.

Beweeg de slider om de huidige situatie met de bouwplannen van het gedeelte van de Kaasmarkt op de hoek met de Hooigracht te vergelijken. (Foto: Rob van Dullemen).

Vier bouwprojecten
Het stedenbouwkundig plan is opgedeeld in vier ‘ontwikkelingsclusters’. Te weten een bouwblok op de hoek met de Koppenhinksteeg met een bouwhoogte van 18 meter (cluster I), woningen op de hoek met de Middelweg, ongeveer acht grachtenpanden op de hoek met de Hooigracht en tot slot een nieuw bouwwerk tussen de Kaasmarktschool en de Koppenhinksteeg.

De bouw van de woningen start niet voor 2022. De herinrichting van de buitenruimte van de Kaasmarkt gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar onder de hamer, als het kaderbesluit inrichting openbare ruimte moet worden genomen. Een jaar later moet het uitvoeringsbesluit inrichting openbare ruimte genomen worden, waarna de herinrichting pas zal starten.


Rolf Eijgenraam in gespek met voorzitter van wijkvereniging Maredorp-De Camp Arthur Elias.

‘Stadsvilla’s’
Wijkverenigingen Maredorp-de Camp en Pancras-West zijn naar eigen zeggen ‘bijzonder boos’ over het besluit van de gemeenteraad. Zij verzetten zich specifiek tegen de bouw van de grachtenpanden op de hoek met de Hooigracht en de woningcomplexen aan het water op de hoek van de Koppenhinksteeg. De gebouwen die uit drie woonlagen en een kap bestaan noemt Elias ‘woontorens’, hoewel van echte hoogbouw geen sprake is.

Volgens Elias is Leiden al een versteende stad en verergert dit plan die situatie alleen maar. “Het past helemaal niet in het beeld van een open en groen stadsplein. Wij zien de noodzaak er niet van in dat er zo’n torenflat en een stel stadsvilla’s moet komen. Sterker nog, dit is in strijd met de wens die algemeen is: dat deze versteende stad Leiden wat groener moet worden. We zijn nu nog in een tijd dat het nog kan, dus laten we alsjeblieft niet die stad nóg voller bouwen.” De wijkverenigingen kijken nu naar een alternatief plan.

Bewonersinitiatief Kaasmarktpark bedacht al een alternatief plan waarbij niet gebouwd wordt langs de Oude Rijn. Dat plan werd door zo’n 300 buurtbewoners middels een petitie ondertekend. De inspraakreactie werd in november vorig jaar overhandigd aan wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking. De actie heeft niet kunnen bewerkstelligen dat de bouwplannen geschrapt worden.

Duurzaamheid Leiden Kaasmarktpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×