(Foto: Google Streetview).

Commissie van deskundigen gaat adviseren in verkoop Ambachts- en Baljuwhuis

Een onafhankelijke groep experts gaat zich buigen over de verkoopvoorstellen voor het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat in Voorschoten. Het is een van de voorwaarden om de publieke functie van het pand te behouden als het verkocht wordt. Donderdagavond besloot de gemeenteraad over te gaan tot een openbaar verkoopproces.

Met het besluit van de gemeenteraad is een nieuwe stap gezet in het verkopen van het Ambachts- en Baljuwhuis. Nadat de deal met de huidige huurder is afgeketst is de verkoop nu openbaar. Plannen voor gebruik van het monumentale pand moeten voor 1 maart 2021 ingediend zijn. De onafhankelijke groep deskundigen geeft vervolgens advies waarna het gemeentebestuur met een voornemen tot verkoop komt. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.

Doodzonde
Het idee om een groep experts in het leven te roepen kwam vanuit de raadsleden. Over de samenstelling ervan was nog wel discussie. Zo vond het CDA dat deze uit Voorschoten zelf moeten komen: “Juist omdat het een huis van de gemeenschap is, moeten de deskundigen uit ons eigen dorp komen”, zei fractievoorzitter René Zoetemelk. D66 wilde juist dat de experts van buiten Voorschoten komen: “We willen de allerbesten. Het is ijdel om te denken dat die alleen in het dorp wonen”, zei raadslid Saskia Boom.

Met het starten van de openbare procedure bleef er onenigheid in de raad. Nog steeds zijn een aantal partijen er tegen om het pand überhaupt te verkopen. “We zijn er bedroeft over”, zei ONS-raadslid Glenn Zeelt. Voorschoten Lokaal Sterk sloot zich daarbij aan. Hetzij in andere bewoordingen: “Het blijft doodzonde”, zei fractievoorzitter Marleen Persoon.

Digitale vergadering
Het instellen van de commissie van wijze mensen en het starten van de openbare verkoopprocedure wil niet zeggen dat het Ambachts- en Baljuwhuis definitief verkocht wordt. ‘Als er geen goed voorstel is, dan doen we het niet’, was een uitspraak die door meerdere deelnemers van de digitale raadsvergadering werd gedaan. Ook door verantwoordelijk wethouder Marcel Cramwinckel (D66).

Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×