(Foto: GoogleMaps).

Zorgverzekering via gemeente voor inwoners met een laag inkomen

Voor inwoners met een netto gezinsinkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm, bieden gemeenten in de regio een gemeente-zorgpolis aan. Een gemeente-zorgpolis is voordeliger dan een normale zorgverzekering en bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is vaak uitgebreid met extra vergoedingen.

De gemeente-zorgpolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Hoewel de maandpremie van de polis hoger kan zijn dan die van de huidige verzekering, zijn de verzekerden vaak voordeliger uit met de gemeente-zorgpolis omdat de gemeente meebetaalt aan deze zorgverzekering.

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude bieden via verzekeraar Zorg en Zekerheid deze polis aan. In Voorschoten is dat Menzis. Inwoners van Zoeterwoude betalen voor het meest uitgebreide pakket de minste zorgpremie (137 euro). De gemeente betaalt ongeveer 38 euro mee aan de premie. Voor dezelfde verzekering is de premie in Leiderdorp 141 euro inclusief de bijdrage van 34 euro van de gemeente. Leiden betaalt 20 euro mee aan de premie waardoor het maandbedrag op 155 euro uitkomt.

Wettelijk verplichte eigen risico
In Voorschoten is de bijdrage van de gemeente met 15,61 euro het minst van alle gemeenten in de regio. Met deze bijdrage kost de zorgverzekering bijna 155 euro. Voor alle verzekeringen geldt dat het wettelijk verplichte eigen risico (385 euro) niet meeverzekerd is.

Alleen Oegstgeest biedt een zorgverzekering aan waarbij het verplichte eigen risico is meeverzekerd. De premie voor de gemeente-zorgpolis komt hiermee op 165 euro inclusief de bijdrage van bijna 40 euro van de gemeente. Het meeverzekeren van het verplichte eigen risico is relatief duur. De kosten hiervoor bedragen 355 euro per jaar, het ‘voordeel’ is slechts 30 euro mist het volledig bedrag van het eigen risico wordt gebruikt.

Zorgtoeslag
Ook de overheid levert een bijdrage om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Het recht op zorgtoeslag geldt voor iedereen met een gemeente-zorgpolis. De zorgtoeslag is aan te vragen via de belastingdienst.

Het wisselen van zorgverzekering is tot 31 december mogelijk. Op de website gezondverzekerd.nl zijn de verschillende pakketen van de gemeente-zorgpolis te vergelijken.

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid Gemeente-AV Top en Mezis aanvullend GV2/GTV500

Advertentie

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×