De internationale school is nog steeds gepland op het voormalige Crescendo-terrein aan de Saffierstraat. (Afbeelding: Google maps).

Jaar uitstel voor internationale basisschool

De vestiging van een internationale basisschool in Leiden loopt een jaar vertraging op. Dat verwacht wethouder Dirkse nu onderwijskoepel PROOLeiden-Leiderdorp ter elfder ure is afgehaakt. PROO krijgt het financieel niet rond, zo bleek eerder deze maand. En die timing is heel ongelukkig. De onderwijswethouder is inmiddels in gesprek met een ander schoolbestuur, maar voor het aanbieden van internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) is een licentie nodig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat beoordeelt dergelijke aanvragen echter slechts één keer per jaar op 1 oktober.

Wethouder Paul Dirkse (D66, onderwijs) over de vertraging die is opgelopen bij het stichten van een internationale basisschool in Leiden.

Dirkse baalt van de door PROO veroorzaakte vertraging, maar benadrukt dat de school er zeker alsnog komt en vrijwel zeker ook op de plek in de Hoge Mors waar deze is gepland. Die locatie op het voormalige terrein van de opgeheven korfbalvereniging Crescendo aan de Saffierstraat is overigens tijdelijk. Gesproken wordt over maximaal tien jaar. De komende jaren moet duidelijk worden waar de school een definitieve plek gaat krijgen. Dat wordt vrijwel zeker op het Bio Science Park in Leiden, maar ook het Oegstgeesterdeel ervan is nog in beeld als optie.

Volgens Dirkse is er een enorme vraag naar een internationale basisschool. Zeker omdat het hier openbaar onderwijs betreft. De ouderbijdrage is daardoor aanzienlijk lager dan bij een particuliere school zoals de American School in Wassenaar. De Leidse IGBO w0rdt daarmee veel toegankelijker voor expats die de aanwezigheid van zo’n school zwaar laten meewegen bij hun keuze zich hier te vestigen. Dat geldt eveneens voor bedrijven. Die kijken bij het kiezen van een vestigingsplaats goed naar de voorzieningen in de omgeving. Zijn die op orde, dan kunnen ze makkelijker aan personeel komen.

Financiën
Dat PROO zich heeft teruggetrokken is een flinke domper voor de gemeente. Volgens Dirkse is er, ondanks de coronapandemie, onverminderd vraag naar de internationale school waar uiteindelijk drie- tot vierhonderd leerlingen worden verwacht. De enige andere internationale basisschool in de regio, de Elckerlyc, staat in Leiderdorp en heeft al jaren een wachtlijst. PROO is echter bang dat de pandemie ervoor zal zorgen dat de toestroom van leerlingen lager zal zijn, waardoor het langer duurt om uit de kosten te komen.

Leiden steekt zo’n 725.000 euro in een tijdelijk schoolgebouw en draagt daarnaast ongeveer 250.000 euro per jaar bij aan de huurkosten. Omdat de school niet vanaf dag 1 vol zit, is er daarnaast voorfinanciering nodig voor de eerste jaren. Het gaat daarbij om een bedrag van acht ton die voor rekening van PROO zouden komen. Na enkele jaren draait de school dan ‘break-even’. De school is dus onder meer vanwege de coronacrisis tot het inzicht gekomen dat dat bedrag te zwaar zou gaan drukken op de begroting en wilde alleen doorgaan met de stichting van de school als de gemeente meer zou bijdragen. Dat wil Leiden echter niet. Daarop haakte de school definitief af.

Leiden Onderwijs Crescendo-terrein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×