(Archieffoto: Chris de Waard).

Nieuwe internationale basisschool trekt in bij Joppenszschool

Leiden krijgt vanaf de zomer van 2022 een nieuwe internationale basisschool. De afgelopen jaren werd naarstig gezocht naar een scholenkoepel die dat mogelijk wilde maken en ook naar een geschikte locatie. Beide zijn nu gevonden: SCOL opent de nieuwe basisschool in een aantal leegstaande lokalen van de Joppenszschool aan de Van Vollenhovenkade.

Daarmee komt er een einde aan een jarenlange zoektocht waarbij iedereen er vanuit ging dat er voor in ieder geval vijf jaar noodlokalen op het voormalige Crescendoterrein in de Mors zouden komen. Vorig jaar trok onderwijskoepel PROOLeiden-Leiderdorp haar steun aan dat plan echter op het laatste moment in, waardoor een jaar vertraging ontstond. Een teleurstelling voor onderwijswethouder Paul Dirkse die keer op keer de noodzaak van een nieuwe internationale basisschool benadrukte: expats wegen de toegang tot zo’n school zwaar mee in de keuze voor de stad waar ze gaan wonen.

Nu heeft de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) toegezegd om de nieuwe internationale basisschool, bekend onder de afkorting IGBO, vanaf augustus 2022 op te starten. Er is dan vijf jaar de tijd om minimaal tachtig leerlingen aan de school te binden. In een brief aan de Leidse gemeenteraad laat Dirkse weten zich daar geen zorgen over te maken. “Het college heeft veel vertrouwen in het succes van een IGBO in Leiden”, schrijft hij. Aan de wethouder om ervoor te zorgen dat de nieuwe school de eerste vijf jaar is voorzien van tijdelijke huisvesting.

Geen plannen voor Crescendoterrein
Nu niet langer PROO maar SCOL de school onder haar hoede neemt, ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden voor de locatie van de IGBO. De Joppenszschool, die ook onder SCOL valt, heeft namelijk nog een aantal leegstaande lokalen waar geen gebruik van wordt gemaakt. “Het gezamenlijk gebruik van een bestaand schoolgebouw heeft voor de gemeente de voorkeur boven het realiseren van een tijdelijke voorziening, aangezien dit een duurzamere, maar ook kostenbesparende oplossing betreft”, aldus Dirkse.

Concreet betekent dit dat vanaf augustus 2022 naar verwachting drie klassen van de IGBO, zo’n 35 tot 50 kinderen, naar school zullen gaan aan de Van Vollenhovenkade. “Het schoolgebouw biedt nu voldoende ruimte om het minimale leerlingaantal van tachtig leerlingen te huisvesten”, blikt Dirkse alvast vooruit. Het voormalige Crescendoterrein aan de Saffierstraat verdwijnt hiermee van tafel als optie voor huisvesting van de school. “Voor het toekomstig gebruik van het Crescendoterrein zijn momenteel geen plannen”, zegt Dirkse. “De gemeente Leiden heeft het terrein in beheer.”

Financiële meevaller
De nieuwe onderwijskoepel en locatie zorgen voor een flinke financiële meevaller. In 2019 werd er nog een flink budget uitgetrokken voor de IGBO, maar dat komt nu weer voor een deel beschikbaar. De eenmalige 725.000 euro voor noodlokalen op de Saffierstraat is bijvoorbeeld niet langer meer nodig. Een deel van dit bedrag is al wel uitgegeven aan de planvorming voor de plannen op het voormalige Crescendoterrein. “Over deze gerealiseerde kosten vindt nog een financiële afhandeling plaats tussen de gemeente en PROOLeiden-Leiderdorp”, zegt Dirkse daarover.

Omdat er een bestaande school gebruikt wordt, komen ook de vaste huurkosten van zo’n 260.000 euro per jaar voor een groot deel te vervallen. Voor 2021 betekent dat een meevaller van 225.000 euro ten opzicht van de eerdere ramingen, het geld voor de jaren daarna zal uit de begroting worden gehaald. Als de school over vijf jaar voldoende leerlingen heeft, zal opnieuw naar de huisvesting worden gekeken. Dat wordt meegenomen in het gemeentelijke plan voor onderwijshuisvesting.

De gemeente stuurt de bewoners rond de Saffierstraat en de Van Vollenhovenkade uiterlijk in de week van 14 juni 2021 een brief met informatie over de voortgang van de tijdelijke huisvesting van de internationale basisschool.

Advertentie

Leiden Onderwijs Politiek Crescendo-terrein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×