De selectiecommissie van het Zuid-Hollands Mediafonds (v.l.n.r.): Ruurd Oosterwoud, Eva Kuit (vz), Hugo Schneider, Esther Habers, Rocky Tuhuteru.

Ruim zesenhalve ton voor journalistiek in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland trekt volgend jaar 664.000 euro uit om kwaliteitsjournalistiek in de provincie te ondersteunen. Met het geld worden aan de ene kant aanvragen ondersteund die journalisten vanaf 1 januari 2021 kunnen indienen voor producties. Daarvoor  is volgend jaar 514.000 euro beschikbaar. Met de resterende 150.000 euro gaat de provincie bijdragen aan gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland.  Voor 2022 en de jaren erna trekt de provincie steeds 332.000 euro uit voor het ondersteunen van de journalistiek.

Via de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek’ wil Zuid-Holland financieel bijdragen aan (kwaliteits)journalistiek van lokale en regionale media. “Net als overal in het land staan deze functies ook in Zuid-Holland onder druk en daarom ziet de provincie deze steun als haar verantwoordelijkheid. Journalisten informeren inwoners, controleren het bevoegd gezag, zorgen voor transparantie in het democratisch proces en dragen bij aan het maatschappelijke debat. En dat leidt weer tot meer betrokkenheid van inwoners.”

Producties
Met de subsidieregeling wil de provincie vooral journalistieke producties mede mogelijk maken die boven de reguliere verslaggeving uitstijgen. De aanvragen worden getoetst op kwaliteit, diepgang, impact, maatschappelijke relevantie en vernieuwing. Coproducties met andere media(partners) en producties uit het niet-stedelijk gebied, worden extra gewaardeerd. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de aanvragen. “Criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn vergelijkbaar met die van het succesvolle Leids Mediafonds”, zo meldt  het College van Gedeputeerde Staten.

Mediafondsen
De 150.000 die de provincie beschikbaar stelt voor gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland is bedoeld om bestaande lokale fondsen te ondersteunen om om andere steden te stimuleren om ook een eigen mediafonds in te stellen. In onze provincie heeft nu alleen Leiden al zo’n fonds. Delft begint binnenkort. “We dagen andere gemeenten uit om dat voorbeeld te volgen”, stellen de verantwoordelijke gedeputeerden Potjer (GroenLinks) en Vermeulen (VVD). De twee denken wel dat het speelveld voor gemeentelijke mediafondsen voorlopig klein zal blijven: “Vanwege bezuinigingen die gemeenten moeten doorvoeren als gevolg van de coronacrisis.”

 

Leiden Maatschappij Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×