(Foto: Robbert Beurse).

Definitief geen station, wel een ongelijkvloerse kruising op N11 bij Zoeterwoude

Er komt een ongelijkvloerse kruising op de  N11 bij Zoeterwoude-Rijndijk. Een fly-over over de weg en het spoor moet ervoor zorgen dat het verkeer van en naar Zoeterwoude niet meer stilstaat op de N11 als de trein tussen Leiden en Utrecht passeert. Doordat de provincie Zuid-Holland en ProRail het jarenlang niet eens werden over de aanleg van treinstation Zoeterwoude-Meerburg, werd ook het besluit over de kruising uitgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu de knoop doorgehakt: het station komt er niet, de kruising wordt wel aangepast.

De verbreding van de A4 en de aansluiting op de Rijnlandroute zorgen de komende jaren voor meer verkeer op de N11. Tegelijkertijd heeft de NS aangekondigd dat ze het aantal treinen dat tijdens de spits tussen Leiden en Utrecht rijdt gaat verdubbelen. “Als er meer auto’s rijden en de spoorbomen vaker dichtgaan ontstaan er lange files en worden de bedrijventerreinen en Heineken onbereikbaar. Bovendien zorgen de stilstaande auto’s op de N11 voor onveilige situaties”, stelt de Zoeterwoudse verkeerswethouder Ruud Bouter. Bouter is dan ook blij met het besluit van het ministerie.

Alternatief
Toch is de wethouder niet alleen enthousiast. “Ik ben ook wel teleurgesteld. En met mij veel bewoners en ondernemers van Verde Vista Meerburg”, vertelt Bouter. De kersverse Zoeterwoudenaren verhuisden met hun gezin of bedrijf naar de nieuwbouwwijk aan de rand van Zoeterwoude-Rijndijk in de veronderstelling dat er een treinstation zou komen. “Dat was beloofd door de provincie. Maar dat gaat nu opeens niet door.” Bouter belooft dat de gemeente Zoeterwoude dit niet zomaar zal accepteren. “We zijn heel blij met de kruising. Maar er moet wel een hoogwaardig alternatief komen voor het gemiste station. Inwoners en bedrijven hebben recht op een goede verbinding van de wijk met Leiden en Utrecht, en daar gaan we ons hard voor maken”, stelt hij.

Jaren
Zoeterwoudenaren die hopen dat ze na de kerstvakantie niet meer in de file staan moet Bouter teleurstellen: “Er moeten onderzoeken worden gedaan en bestemmingsplannen aangepast. Dat gaat nog jaren duren. Pas als alles afgerond is komt er een nieuwe kruising. Dus dat duurt nog wel even. Maar de goedkeuring is er. Hij komt!”

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×