Voorschotense raad stemt in met nieuw cultuurgebouw bij bibliotheek, maar financiering nog niet rond

Een meerderheid van de Voorschotense gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een nieuwe culturele accommodatie bij de bibliotheek. Na twintig jaar lijkt daarmee eindelijk een besluit te zijn genomen op dit dossier. Toch wordt het pas echt spannend als het rond de zomer gaat over de kosten.

“Een historische avond”, zeiden enkele raadsleden. Wethouder Marcel Cramwinckel (D66) sprak zelfs over een droom om een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Het besluit zorgde voor onvrede aan de andere kant van de digitale raadszaal. “Dit is de misser van 2020”, zei CDA-raadslid Mark van Oostrom. PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf was minstens net zo fel: “Dit plan is het predicaat MFA niet waardig.”

Stappen
Rondom de komst van het nieuwe culturele centrum was veel te doen. Eigenlijk wilden de meeste partijen dat onderbrengen bij de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat. Dat zou zorgen voor de gewenste impuls van het centrum. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden van het gemeentebestuur werd echter voorgesteld om de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan om te vormen tot multifunctionele accommodatie. Niet in het centrum, maar wel vlakbij. “Zo’n honderd stappen van het Deltaplein”, sprak D66-raadslid Saskia Boom.

Toen het voorstel tot het omvormen van de bibliotheek naar buiten kwam, was er veel kritiek. Enkele oppositiepartijen voelden zich gepiepeld en hekelden de gang van zaken in een open brief. Daarnaast zei coalitiepartij VVD vorige week nog geen keuze te willen maken. Het leek er dus op dat er geen meerderheid was voor het voorstel.

Aangescherpt
Die onzekerheid zorgde voor veel spanning bij het gemeentebestuur en de andere coalitiepartijen. Waarnemend burgemeester Aptroot was geërgerd over het mogelijke uitstel. Volgens hem waren er al tonnen aan onderzoek uitgegeven en zou het ‘een brevet van onvermogen’ zijn om nu weer geen besluit te nemen. Ondertussen stuurden SP en GroenLinks persberichten waarin ze opriepen hoe belangrijk het was om een keuze te maken.

Toen het persbericht van GroenLinks woensdag door de VVD op Twitter instemmend werd geretweet leek de kou uit de lucht. Achter de schermen was gewerkt aan een compromis. Daarin werd het voorstel om de bibliotheek te verbouwen tot multifunctionele accommodatie iets aangescherpt. Zo mag onder meer de exploitatie niet meer kosten dan de huidige uitgaven aan het cultureel centrum.

Nul-variant
Met het besluit van donderdagavond is het nog niet zeker dat de nieuwe multifunctionele accommodatie er ook daadwerkelijk komt. De precieze kosten zijn nog onbekend. Daarvan is nu alleen nog een schatting. De financiële onderbouwing gaat het gemeentebestuur de komende tijd uitwerken. Tijdens de kadernota, als de gemeenteraad in een keer besluit welk geld waar heen gaat, wordt gekeken hoeveel er over is voor de nieuwe MFA.

Om die keuze goed te kunnen maken, kijkt het gemeentebestuur ook naar de optie als het allemaal niet door gaat, de zogeheten nul-variant. In dat geval zou de bibliotheek wel verduurzaamd worden, maar niet omgevormd worden tot multifunctionele accommodatie. Iets dat ook kosten met zich mee brengt.

Telefoon
Veel opties zijn dus nog steeds open. Ook de mogelijkheid om de Kruispuntkerk te verbouwen is niet helemaal van tafel. De gemeente Voorschoten gaat daar alleen zelf geen initiatief voor nemen. Dat is aan de ondernemers, maar de gemeente wil graag meewerken aan ideeën. “Mijn telefoon staat altijd aan”, zei wethouder Marcel Cramwinckel (D66) daarover.

Cultuur Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×