Aan de drukte met Black Friday was het niet te zien, maar de stad Leiden kromp in 2020. (Archieffoto: Rob van Dullemen).

Bevolking Leiden kromp als enige in de regio

Voor het eerst in twaalf jaar is het aantal inwoners van de stad Leiden gedaald. De stad trok in 2020 minder nieuwe inwoners, terwijl er juist wat meer vertrokken. Na elf maanden telde de bevolking 978 zielen minder dan eind vorig jaar, een daling van ruim driekwart procent. Deze daling is te groot om in december nog goed te maken.

Alle andere gemeentes in de omgeving zagen hun aantal inwoners het afgelopen jaar toenemen. Na elf maanden staat Voorschoten op 0,18 procent groei, Oegstgeest op 0,89, Leiderdorp op 1,18 en Zoeterwoude zelfs op 2,42 procent groei. Plaatsen als Alphen, Katwijk en Teylingen hadden allemaal een lichte groei van minstens 0,4 procent. Hetzelfde geldt voor Den Haag.

Halvering
Nederland telt nu bijna 17,5 miljoen inwoners. Dat zijn er 69 duizend meer dan eind 2019, een toename met 0,39 procent. Daarmee is de bevolkingsgroei half zo groot als het voorgaande jaar. Er kwamen minder migranten binnen, vooral van buiten de EU. Ook overleden er meer mensen. Beide ontwikkelingen hingen samen met de coronacrisis.

Tot en met mei was er landelijk vrijwel geen bevolkingsgroei. De teller stond toen op 0,06 procent. Maar na de zomer werd de schade voor een deel goedgemaakt. Ook in onze regio was de bevolkingsgroei in de eerste vijf maanden veel kleiner dan daarna.

Kenniswerkers
Alleen in Leiden was er sprake van duidelijke krimp en die ging door tot augustus. Aan het eind van die maand telde de stad nog maar 123.823 inwoners, 1565 minder dan eind 2019. In de drie maanden daarna volgde wel een inhaalslag, met bijna zeshonderd extra bewoners. Maar nog steeds resteerde er een krimp van 0,78 procent. Dat gat wordt in december niet meer goed gemaakt, zeker nu er sprake is van een strenge lockdown.

De immigratie en emigratie van kenniswerkers blijkt in kennisstad Leiden een sleutelrol te spelen. In 2019 kwamen er ruim 1200 meer in de stad wonen dan er vertrokken. Tegelijk vertrokken per saldo zo’n duizend Leidenaren naar andere plaatsen. Al met al bleef er een lichte bevolkingsgroei over. Maar in 2020 daalde het aantal immigranten, terwijl er net zo veel mensen vertrokken als het voorgaande jaar. Dus daalde het aantal inwoners.

Economie Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×