In het Roomburgerpark komt volgens de plannen een vierde hockeyveld. De speeltuin moet ervoor verhuizen. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente opent subsidieregeling voor referendumcampagnes

Mensen die campagne willen voeren voor of tegen een herinrichting van het Roomburgerpark kunnen daar de komende twee weken subsidie voor aanvragen. Ook is er geld beschikbaar voor neutrale campagneactiviteiten die de stad informeren over de inhoud van het referendum.

Hoeveel geld er precies beschikbaar komt, is nog niet bekend. Het college van burgemeester en wethouders (b en w) stelt de gemeenteraad op 28 januari voor om 100.000 euro beschikbaar te stellen. Per project kan maximaal 5.000 euro worden aangevraagd. Het college van b en w verdeelt de subsidie, na advies van de Referendumkamer, uiteindelijk over de ingekomen voorstellen. Daarbij wordt onder meer gekeken of het idee een bijdrage levert aan het publieke debat of de individuele meningsvorming. Ook mag er geen winstoogmerk zijn.

Het referendum over het park aan de rand van de stad wordt tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen gehouden op 15, 16 en 17 maart. Eerder deze week werd bekend dat er meer dan 5.000 ondersteuningsverklaringen zijn opgehaald om dat referendum te organiseren. Officieel moet de gemeenteraad nog besluiten dat dat referendum er komt, maar dat is niet meer dan een formaliteit. Ook dat besluit wordt genomen tijdens de raadsvergadering op 28 januari.

Aanvragen voor de subsidie moeten uiterlijk 27 januari zijn ingediend. Meer informatie over de subsidieregeling en de vereisten is te vinden op www.leiden.nl/referendumverzoekroomburgerpark. Indieners krijgen kort na 5 februari bericht over de toekenning van de subsidies.

Leiden Politiek Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×