Windmolens in Zoeterwoude. (Foto: Robbert Beurse).

Warmtenet: 'bouwsteen om Leidse regio gasvrij te maken'

Een transportnet van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden kan de bouwsteen zijn van een duurzame en gasvrije toekomst. Volgens Leidse wethouder en woordvoerder van energieregio Holland Rijnland, Fleur Spijker, sluiten de plannen voor de warmteleiding (WarmtelinQ+) goed aan bij de wensen en mogelijkheden in de regio.

Een groot deel van de huishoudens in Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kan de restwarmte gebruiken voor de verwarming van hun woning. Het gebruik van aardgas neemt hierdoor met tachtig procent af waarmee de Leidse regio haar afspraken uit het klimaatakkoord om in 2050 gasvrij en energieneutraal na komt.

Dat Holland Rijnland haar oog laat vallen op een warmtenet is volgens Spijker niet verrassend: “Verduurzamen gaat volgens een drietrapsraket: bespaar, isoleer en wek op. We zijn een sterk verstedelijkt gebied. Midden in de stad kun je geen windmolens neerzetten. Als we verder willen gaan met de energietransitie zullen we alternatieven als restwarmte moeten inzetten om energieneutraal te worden.”

Leiding door het midden
Lange tijd waren er twee opties voor de aanleg van een warmtenetwerk vanuit de Rotterdamse havens naar Leiden. Een warmteleiding ‘over oost’ (LOO) zou via Zoetermeer en Zoeterwoude naar Leiden lopen. Een leiding ‘door het midden (LDM)’ moest via Rijswijk en Voorschoten de Sleutelstad binnenkomen. Eind vorig jaar besloot de gemeente Rotterdam, nadat zij enkele tientallen miljoenen euro’s in voorbereiding en onderzoek hadden gestopt, om voor het LDM-traject te kiezen. Energieleverancier Gasunie en het Rotterdamse Havenbedrijf, die het netwerk gezamenlijk gaan aanleggen, hernoemden het traject tot WarmtelinQ+.

Het besluit om Zoeterwoude te passeren heeft volgens Zoeterwoudse wethouder Ton de Gans geen gevolgen voor de plannen om Zoeterwoude-Rijndijk al in 2030 energieneutraal te maken. De Gans: “Dat de warmterotonde niet via Zoeterwoude maar via Voorschoten naar Leiden komt, betekent niet dat we er niet meer bij kunnen aansluiten.” Spijker onderschrijft de gedachte van De Gans. “Het maakt niet uit via welke route de warmte bij ons binnenkomt. De zes genoemde gemeenten kunnen allemaal worden voorzien van restwarmte uit Rotterdam”, belooft ze.

Groen
De komende maanden gaan de betrokken partijen met elkaar in gesprek. “We hebben hard gewerkt aan het in kaart brengen van de kansen en risico’s. We moeten keuzes maken. We gaan hierover in gesprek met woningcorporaties, netbeheerder Alliander en de colleges en gemeenteraden van de zes betreffende gemeenten. Als bij iedereen de lichten op groen staan, starten we pas echt met een warmtetransitie gebaseerd op restwarmte”, aldus Spijker.

Al eerder stond de inzet van restwarmte in de warmtetransitie op de agenda van de raadsvergaderingen in de regio. In de gemeente Voorschoten uitte de VVD fractie begin deze maand haar zorgen over de kosten voor de inwoners van het dorp. Voorschotense duurzaamheidswethouder Erika Spil deelt de zorg. “Energietransitie moet duurzaam maar ook betaalbaar zijn. Als onze inwoners zelf grote investeringen moeten doen om hun woning met restwarmte te verwarmen, dan gaat het wat ons betreft niet door.”

De garantie dat het warmtenet er komt kan Spijker nog niet geven. “De plannen zijn vergevorderd, maar de leiding ligt er nog niet. Bovendien moet er voldoende draagvlak zijn bij de betrokken gemeenteraden. Maar als het niet doorgaat wordt het wel moeilijker om de opgave die we als regio hebben uit te voeren.”

Duurzaamheid Leiden Leiderdorp Oegstgeest Regio Zoeterwoude Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×