Stolker tijdens zijn afscheid in de Pieterskerk in Leiden. (Beeld uit livestream).

Koninklijke onderscheiding voor scheidend rector Carel Stolker

De rector magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker is tijdens zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink overhandigde de koninklijke onderscheiding tijdens het feestelijke afscheid in de Pieterskerk aan Stolker.

Carel Stolker startte zijn wetenschappelijke loopbaan in 1979 bij de afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden, hij doceerde daar het vermogensrecht, waaronder het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en gezondheidsrecht. In 1988 promoveerde hij op een rechtsvergelijkend proefschrift over medische aansprakelijkheid. In 1997 volgde zijn benoeming als hoogleraar.

Hij begon zijn carrière toen in het universitaire bestuur als eerste hoogleraar-directeur van het recentelijk opgerichte E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In 2001 werd hij vice-decaan voor het onderzoek van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en in 2005 werd hij de eerste ‘echte’ decaan na de reorganisatie.

Twitter
Onder hem floreerde de faculteit verder tot hoge rankings. Op 8 februari 2013 werd Carel Stolker benoemd tot rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, een gebeurtenis die hij tijdens zijn eerste interview extra glans gaf met de woorden: ‘Veel Leidser kun je het met mij niet krijgen.’

De Universiteit Leiden maakte onder zijn leiding een sterke groei en bloei door. Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek werden naast elkaar en met elkaar verweven, kregen de hoogste prioriteit en werden succesvol gestimuleerd en gefaciliteerd met inachtneming van betrokkenheid van alle universitaire geledingen. Niet in de laatste plaats van de studenten, die hun rector Stolker altijd een heel warm hart hebben toegedragen en met wie hij zeer regelmatig formeel en informeel verkeerde.

Tekst loopt door onder de foto

Medical Data
Carel Stolker was een onvermoeibaar pleitbezorger voor gelijke kansen voor vrouwen in de academische wereld en doorbrak daarbij menig traditie. Hij was een prominente stem van universitair Nederland op social media en met meer dan 7.000 volgers op Twitter. Ook op Twitter droeg hij voortdurend het belang van diversiteit uit, de vrijheid van meningsuiting en een open debatcultuur én zijn liefde voor de stad Leiden. Hij vond dat de universiteit meer betrokken moest zijn bij de stad en zette zich vol in om de universiteit een zichtbare rol te geven bij de viering van het Leidens Ontzet.

Zijn sterk ontwikkelde relatie met de gemeente Leiden kwam vanuit de overtuiging dat stad en universiteit niet zonder elkaar kunnen en elkaar dienen te versterken. In regionaal verband heeft de structureel strategische samenwerking middels de Stichting Medical Delta met de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam (LDE-verband) diverse unieke initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek opgeleverd, waarbij Carel Stolker een drijvende kracht was.

Binnen Medical Data werden activiteiten rond valorisatie van kennis in de Leidse kennisinstellingen geïntensiveerd en werden talloze initiatieven genomen in het Leidse Bioscience Park. Stolker was ook belangrijk voor de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC, Naturalis Biodiversity Center en de gemeente Leiden in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad.

Allerhoogste niveau
Carel Stolker was mede verantwoordelijk voor het opnieuw vormgeven van het concept European Capital of Science en Leiden is de eerste stad in Nederland die in 2022 in deze nieuwe vorm deze titel mag dragen. Carel Stolker heeft zich op buitengewone wijze verdienstelijk gemaakt, niet alleen voor de Universiteit Leiden of voor haar juridische faculteit, maar ook voor de wetenschapsbeoefening in Nederland in het algemeen.

Sinds 2016 is hij lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Tot ver buiten de landsgrenzen heeft hij collega’s geïnspireerd. Hij is een universitair bestuurder van het allerhoogste niveau, die een heldere visie op de wetenschap weet te koppelen aan een grote persoonlijke warmte en betrokkenheid.

Leiden Onderwijs Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×