Een ambulance wordt klaargemaakt voor coronavervoer. (Foto: Rob van Dullemen).

Ziekenhuisopnames in regio blijken veel hoger dan GGD meldde

De ziekenhuizen in onze regio kampen met een sterk gestegen aantal nieuwe coronapatiënten. En dat aantal is ook veel hoger, gemiddeld drie keer zoveel, dan de GGD tot nu toe op haar veel gebruikte ‘dashboard’ meldde.

Met 78 nieuwe opnames in één week staat Hollands Midden plotseling in de landelijke top vijf van regio’s waar ziekenhuizen het zwaarst onder druk van corona staan. De aantallen zijn in korte tijd verdubbeld.

Dat blijkt uit nieuwste cijfers van de stichting NICE, de landelijke samenwerking van ziekenhuizen met een intensive care-afdeling. De gegevens van deze stichting zijn ook de basis voor de telling van ziekenhuisopnames in het landelijke Corona-dashboard.

Drie keer zo veel
Het nieuws over de hoge aantallen ziekenhuisopnames zal veel artsen, bestuurders en media in de regio verbazen. Dat geldt in elk geval voor degenen die het online corona-dashboard van de GGD Hollands Midden gebruikten om de situatie in onze regio te volgen. Want de GGD liet de afgelopen tijd veel lagere cijfers zien.

Over de eerste twee weken van maart vermeldde de GGD 15 en 13 ziekenhuisopnames uit onze regio. Volgens de NICE-cijfers waren het er 39 en 46. Dat is gemiddeld drie keer zo veel. In de afgelopen week laat het dashboard van de GGD wel een flinke stijging zien, van 13 naar 26. Maar opnieuw zijn de landelijke cijfers drie keer zo hoog, met 78 geregistreerde ziekenhuisopnames.

Incompleet
De GGD blijkt voor haar dashboard gebruik te maken van een landelijk RIVM-bestand met incomplete cijfers. Landelijke dashboards laten dat bestand al maanden lang links liggen, omdat het incompleet is. Ze gebruiken de gegevens die de ziekenhuizen zelf via de stichting NICE verzamelen.

In een eerste reactie erkent de GGD Hollands Midden dat het verschil tussen het eigen dashboard en de landelijk meest gangbare cijfers wel erg groot is. Volgens woordvoerder Carin Boon waren die landelijke cijfers tot voor kort niet per gemeente beschikbaar. Nu dit wel zo is, De GGD gaat bespreken of ze niet toch dezelfde cijfers gaat gebruiken als de landelijke dashboards.

Volgens de GGD hebben de NICE-cijfers echter ook een nadeel: er worden  mensen in meegeteld die met een hartinfarct of gebroken been naar het ziekenhuid gaan en pas daar corona blijken te hebben. Maar voor eerlijke landelijke vergelijking zijn dit wel de meest gebruikte cijfers.

Rooskleurig
Gebruikers van het GGD-dashboard hebben de afgelopen tijd dus een nogal rooskleurig beeld gekregen van de situatie in de regio. Afgaand op de cijfers daarin leek die situatie veel gunstiger dan elders. Maar dat verschil was achteraf gezien klein. En door de recente toename blijkt Hollands Midden nu zelfs één van de regio’s met de zwaarst belaste ziekenhuizen.

In de Leidse regio is de stroom coronapatiënten volgens de nieuwe NICE-gegevens deze maand overigens het sterkst sterker gegroeid, van 3 in de eerste week van maart naar 12 afgelopen week. Van deze patiënten kwamen er negen uit Leiden, twee uit Voorschoten en één uit Oegstgeest. Het GGD-dashboard vermeldt voor afgelopen week slechts zes opnames.

Toch ernstig ziek
Landelijk stijgen de ziekenhuisopnames in een lager tempo. In twee weken ging het van 1250 naar 1550, een toename van ruim twintig procent. Dat is, samen met de toename van besmettingen, voor het OMT kabinet toch al genoeg reden om nieuwe versoepelingen uit te stellen.

In Hollands Midden loopt de druk op de ziekenhuizen aanzienlijk sneller op. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen: de afgelopen maand steeg het aantal besmettingen hier al sterker dan elders. De situatie is hier, met in één week bijna 300 nieuwe gevallen per honderdduizend inwoners, nu ruim 10 procent ernstiger dan het landelijke gemiddelde.

En die besmettingen leiden ook tot extra ziekenhuisopnames. Dat haalt een streep door de rekening van optimisten, die dachten dat alleen de besmettingen onder kinderen toenamen – en die belanden door corona zelden in het ziekenhuis. Maar ook het aantal besmette volwassenen blijkt te groeien – en daarvan wordt blijkbaar toch een flink aantal ernstig ziek.

Dit artikel past in het project “De coronamarathon”, dat wordt ondersteund door het Leids Mediafonds. Er is op maandagavond om 22.20 een update gemaakt met meer uitleg van de kant van de GGD. 

Leiden Maatschappij Regio Voorschoten Coronacrisis De virus-estafette


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×