Een impressie van de vernieuwde Jan van Houtkade. (Foto's: Visualisatiekoning).

Jan van Houtkade wordt groene laan met vlonder

De plannen voor de herinrichting van de Jan van Houtkade krijgen vaste vorm. Het Leidse college heeft een aantal varianten onderzocht die van de kade het sluitstuk van het Singelpark moeten maken. Nu is de knoop doorgehakt. Wethouder Ashley North van Openbare Ruimte is ambitieus: “Het wordt een echte laan, met aandacht voor de oude stadsmuur, vier ‘beleefroutes’ en een drijvend vlonder.”

Tussen het Plantsoen en de Boisotkade ligt de Jan van Houtkade nu nog als laatste ontbrekende schakel in het Singelpark. Daarom is de gemeente al langer bezig met plannen om de straat opnieuw in te richten. Daarbij liggen historische kansen, want de Jan van Houtkade was in de negentiende eeuw een brede laan met bomen aan weerszijden, die langs de oude stadsmuur liep. “Dat gevoel van een laan willen we terughalen”, kondigt North aan. “En precies op de plek waar vroeger de stadsmuur liep, komt straks een wandelroute.”

Vier ‘beleefroutes’
Dat pad wordt één van de vier manieren om de nieuwe Jan van Houtkade te ‘beleven’, zoals North het zelf noemt. “De tweede manier is over de stoep langs de huizen. Die stoep wordt breder, en er komen meer bomen te staan, zodat je door een groen gebied loopt.” Voor de derde route zijn ambitieuze plannen. “We willen een route aanleggen over het water, die meebeweegt met het waterpeil.”

Hoe deze vlonderweg er precies uit gaan zien, is nog niet helemaal uitgewerkt, maar het idee bestaat al een paar jaar. “We wilden iets soortgelijks doen bij de Sterrenwacht en de Hortus Botanicus, maar dat bleek niet mogelijk door het entreebeleid van de universiteit. Dat bezwaar hebben we hier niet, dus het moet lukken”, zegt North hoopvol. De vierde ‘beleefroute’ bestaat nu al, die is namelijk varend over het singelwater.

Om vanaf de verbrede stoep bij het stadsmuurpad en de vlonders te komen, moet je de weg oversteken. Nu is dat nog een asfaltweg waar auto’s vijftig kilometer per uur mogen rijden, maar daar komt verandering in. Het asfalt wordt vervangen door klinkers en de maximumsnelheid gaat omlaag naar dertig. “Het wordt een fietsstraat, waarbij de fietsers de hoofdgebruikers worden en auto’s slechts te gast zijn”, legt North uit.

Parkeren
Bij de herinrichting worden er vijftig nieuwe bomen geplant. Om plantenziektes te voorkomen en de biodiversiteit te vergroten, wordt dat een mix van verschillende inheemse soorten. Een ander ‘groen’ onderdeel van het plan is het verwijderen van ongeveer de helft van de parkeerplaatsen. Zo sluit de nieuwe Jan van Houtkade aan bij de plannen voor een autoluwe binnenstad. “We hebben uitgebreid gebrainstormd en overlegd met bewoners en ondernemers uit de buurt”, verdedigt North deze keuze. “Hier was iedereen enthousiast over.”

De ondernemersvereniging van de winkels in de Heren- en Doezastraat, waar de Jan van Houtkade op uit komt, is het daar maar gedeeltelijk mee eens. “We moesten zelf vechten voor ons plekje aan het overleg”, vertelt bestuurslid Christiaan van Minnen. Hij benadrukt dat het overleg met de gemeente nog in volle gang is: “Onze inzet is dat de bewoners tijdens winkeltijden niet op de Jan van Houtkade parkeren, maar bijvoorbeeld in de Garenmarktgarage. Dan kunnen onze klanten gewoon in de buurt van de winkel parkeren.”

’s Avonds en op zondag zouden bewoners dan wel in hun eigen straat kunnen staan. “Ik vind het mooi als er meer groen komt, en snap de keuze voor een autoluwe binnenstad”, legt Van Minnen zijn standpunt uit. “Maar het unieke van de Heren- en Doezastraat is dat je vlak bij de winkels kan parkeren. Voor ons is het heel belangrijk dat dat zo blijft.”

Ook de buurtbewoners zijn niet onverdeeld positief. Zij gaven eerder in het proces al aan dat parkeerplekken vaak moeilijk te vinden zijn. Na de herinrichting wordt dat probleem alleen maar groter. Aan de andere kant zijn ze wel blij met het vergroenen van de straat.

De gemeente raamt de kosten van de werkzaamheden op 1,8 miljoen euro. In 2022 moet het definitieve ontwerp tot in de details zijn uitgewerkt, zodat de gemeenteraad er een oordeel over kan vellen. Pas daarna kan de aanleg van het laatste stukje Singelpark beginnen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Groene Jan van Houtkade


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×