ProRail wil 53 bomen kappen langs het spoor tussen Leiden Lammenschans en Leiden Centraal. (Foto: Rik Visser).

ProRail kondigt kap 53 bomen aan

ProRail wil af van 53 bomen langs het spoor bij station Leiden Lammenschans. Het risico is groot dat de bomen tegen de bovenleiding aanwaaien en het treinverkeer voor langere tijd stilleggen. Daarom vraagt de spoorbeheerder een kapvergunning aan bij de gemeente Leiden.

De bomen staan in de groenstrook bij de Melchior Treublaan en de Kastanjekade. Van de 53 bomen die een gevaar vormen voor het treinverkeer, zijn er volgens ProRail 32 dood en 19 ernstig verzwakt. Twee bomen zijn instabiel geworden door houtrot in de stam en wortelkluit.

Ingetrokken noodkapvergunning
Het is niet de eerste keer dat ProRail van bomen af wil. Begin 2018 begon ProRail met het kappen van bomen bij station Leiden Lammenschans. De noodkap werd onderbroken door een zware storm, wat de omwonenden en Bomenbond Rijnland de tijd gaf om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. De vergunning die werd gegeven om via een spoedprocedure 44 bomen langs het spoor bij de Melchior Treublaan om te zagen, werd ingetrokken. Tijdens de storm van die dag vormde namelijk geen enkele boom voor een gevaarlijke situatie.

In hetzelfde gebied wil ProRail de 44 bomen nu alsnog kappen. Daarnaast laat een woordvoerder van ProRail weten dat het nog een aantal andere bomen wil kappen die in de tussentijd zijn afgestorven. Volgens de Spoorwegwet mag ProRail bomen snoeien en kappen als deze binnen elf meter van het spoor staan. Maar omdat Leiden een gemeentelijke bomenverordering heeft, is ProRail verplicht om een vergunning aan te vragen. Voor deze 53 bomen geldt dat zij beschermd worden door de gemeente Leiden.

De bomen op het terrein van ProRail tussen de Kanaalweg en de Herenstraat, moeten ook nodig gesnoeid worden. “We merken de laatste tijd dat er steeds meer takken op het spoor vallen,” zegt een woordvoerder van ProRail, “en dat kan vervelende gevolgen hebben voor het treinverkeer.” Zo viel er in april nog een tak op een bovenleiding van het spoor, waardoor het treinverkeer urenlang plat lag.

Nieuwe bomen
Een voorwaarde voor het kappen was tot voor kort dat ProRail de bomen moet herplanten of een financiële bijdrage in het Bomenfonds moet storten. Eerder dit jaar bleek dat deze compensatieplannen vaak niet of nauwelijks worden waargemaakt. Zo blijft er steeds meer geld achter in het Bomenfonds, omdat er te weinig bomen worden geplant.

In de nieuwe bomenverordening die begin deze maand is aangenomen, is het herplanten van de bomen geen voorwaarde meer als het gaat om bomen die een veiligheidsrisico vormen of ernstig ziek zijn. Volgens ProRail zijn deze bomen zo ernstig verzwakt dat ze zijn afgeschreven en de waarde nihil, daarom is herplanting of financiële compensatie niet verplicht. Desondanks wil ProRail voor elke gekapte boom een boom op een andere plek langs het spoor herplanten.

Binnenkort dient ProRail de aanvraag in bij de gemeente Leiden, waarna er zes weken de tijd is om bezwaar te maken. In de tussentijd werken ProRail en de gemeente Leiden aan een meerjarig bomenbeheerplan, om het achterstallige onderhoud aan bomen in de toekomst te voorkomen. Ook het planten van nieuwe bomen en struiken wordt een belangrijk onderdeel van het plan. Het conceptplan wordt binnenkort aan de omwonenden voorgelegd.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×