(Archieffoto: Chris de Waard).

Fusie van basisscholen De Zwaluw en ’t Klankbord op handen

Twee basisscholen in de Stevenshof gaan mogelijk fuseren. Het gaat om De Zwaluw en ’t Klankbord, die beide te maken hebben met een terugloop in het aantal leerlingen. Komend schooljaar wordt gebruikt om leerlingen, ouders en medewerkers kennis te laten maken. Vanaf augustus 2022 gaat de nieuwe fusieschool volgens planning van start.

Schoolbestuur Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) ziet geen problemen om de schoolfusie in gang te zetten. Hoewel de scholen elkaar nog niet goed kennen, wil SCOL wel binnen een jaar klaar zijn voor de fusie. Daarna staat er namelijk nieuwbouw gepland voor de twee scholen die nu nog samen met OBS De Stevenshof een gebouw delen. “Het is een voordeel om vanuit de nieuwe fusieschool te kijken naar welke wensen en eisen aan het nieuwe gebouw worden gesteld”, schrijft SCOL in een onderzoek naar de fusie.

Minder inwoners
Leidse scholen met drie jaar lang minder dan 195 leerlingen, hebben in principe geen recht meer op subsidie. Op De Zwaluw zaten volgens cijfers van onderwijsorganisatie DUO in 2016 nog 190 leerlingen, dit jaar zijn dat er 161. De prognose van DUO gaat er vanuit dat het aantal leerlingen in 2026 zelfs nog verder gezakt zal zijn naar 141. Voor ’t Klankbord gaat het om een daling van 263 (2016) naar 222 (2020), met de verwachting dat dat verder zal dalen naar 201 (2026).

Tot noch toe kon SCOL het lage aantal leerlingen nog compenseren met andere scholen die onder de koepel vallen, maar het bestuur verwacht dat dat steeds lastiger zal worden omdat het aantal leerlingen op andere kleine scholen ook daalt. SCOL wijdt de daling van het aantal leerlingen op deze twee scholen deels aan een afname van inwoners in de Stevenshof, maar ook aan de levensbeschouwelijke keuzes van de scholen. Ouders uit de wijk kiezen soms voor ander onderwijs dan het protestantse (De Zwaluw) of rooms-katholieke (’t Klankbord) onderwijs van deze twee basisscholen.

Christendom
Vanwege die verschillende identiteit, levensbeschouwing en pedagogische keuzes wordt fusie nog wel een hele uitdaging, denkt SCOL. Komend jaar wordt er daarom extra aandacht besteed aan kennismaking tussen de twee scholen, waarvan nu vooral de directeuren elkaar al goed kennen. Dat moet uiteindelijk leiden tot de oprichting van een interconfessionele school. Daarin speelt het christendom wel een belangrijke rol, maar is er geen katholieke of protestantse basis meer. “Daar zijn inmiddels veel goede voorbeelden van in Nederland”, aldus SCOL.

Er wordt nu nog gewacht op instemming van de raad van toezicht van SCOL en de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft in ieder geval geen bezwaren. De gemeente wijst daarbij nog wel eens extra op de tijd die nodig is om de twee scholen aan elkaar te laten wennen. “Gezien de voorbereidingstijd van één jaar adviseren wij u daarom om die aandachtspunten uit de verkenning zorgvuldig ter hand te nemen”, staat in een brief aan SCOL. Ouders en leerlingen zijn de afgelopen maand al op de hoogte gebracht.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×