Na het fotomoment vond een rondleiding en gesprek plaats over belang en ervaringen van burgerparticipatie op lokaal en nationaal niveau. (Foto's: ABV).

Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt Jaarrapport aan de Nationale Ombudsman

De Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) heeft het jaarrapport 2020-2021 van de organisatie overhandigd aan de plaatsvervangend Nationale Ombudsman Joyce Sylvester. Ze kreeg het  rapport uitgereikt op het terrein van de Rijnlandroute. “Een mooie locatie met voor de opening nu al geschiedenis”, zegt Rob van Engelenburg van de ABV.

Als concreet voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief met de provincie noemt hij de boortunnel onder Voorschoten. Ook andere concrete ideeën van het burgerinitiatief zijn uiteindelijk opgenomen in het definitieve wegontwerp zoals de verdiepte ligging en compacte aansluitingen op de A4.

Van Engelenburg: “In haar hoedanigheid als plaatsvervangend Nationaal Ombudsman (vrouw) maar ook als voormalig Eerste Kamerlid en burgemeester toonde mevrouw Sylvester veel betrokkenheid en ervaring met burgerparticipatie. Meerwaarde van de samenwerking van burgers met overheden, knelpunten en leermomenten passeerden, in een geanimeerd gesprek, de revue. Ook werden er vervolgafspraken gemaakt.”

Verder is uitgebreid stilgestaan bij de opzet, werkwijze en activiteiten van de Alliantie Burgers Voorschoten. Bijvoorbeeld de rol van de ABV bij de oprichting van de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten en de digitale Burgerpeiling: de Stem van Voorschoten.

In dit tweede jaarrapport van de ABV zijn de werkzaamheden beschreven van de periode mei 2020 tot en met juni 2021. Het volledige jaarrapport staat op www.alliantie-burgers-voorschoten.nl.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×