(Foto: Archief AS Media).

Voorschoten gaat de strijd aan met overtollig regenwater

Nieuwe Voorschotense woningen moeten 60 liter regenwater per vierkante meter op een alternatieve manier dan de regenpijp opvangen en verwerken. Ook voor woningen die verbouwd worden gaat de gemeente deze eis vastleggen in de vergunningaanvraag. Op die manier hoopt de gemeente natte voeten of erger, bij hevige regenbuien te voorkomen.

Dit staat in de nieuwe Hemelwaterverordening die de gemeente Voorschoten samen met het Hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf heeft opgesteld.

“Te veel mensen in Voorschoten krijgen bij een flinke bui natte voeten. Door bij nieuwbouw het water op te vangen, kan dit beter worden. Er zijn gelukkig veel mogelijkheden om dit te doen”, legt wethouder Erika Spil uit. Door klimaatverandering neemt de kans op stortbuien en langdurige neerslag toe. Veel van deze neerslag stroomt vanaf de daken en bestrating via een regenpijp of putten naar de openbare riolering. “Dat is niet alleen zonde, maar kan ook overlast veroorzaken”, vertelt Spil.

Om de overlast te voorkomen, richt de gemeente de openbare ruimte tegenwoordig in met minder steen en meer groen. Ook huis- en vastgoedbezitters moeten een bijdrage leveren door het regenwater niet naar het riool te leiden, maar op eigen terrein op te vangen. Nieuw- en verbouwprojecten moeten voortaan het overtollige water opvangen in bijvoorbeeld ondergrondse infiltratiekratten. Ook in de tuin zijn mogelijkheden laat een woordvoerder weten. “Je kunt hierbij denken aan een zitkuil of een wadi (water afvoer drainage en infiltratie) voor extra wateropvang of een vijver waar het waterpeil kan stijgen. Zelfs het dak kan als extra opvang gebruikt worden”.

Capaciteit
In de verordening wordt uitgegaan van een opvanghoeveelheid van 60 liter per vierkante meter. Deze hoeveelheid is gebaseerd op buien vanaf 30 millimeter neerslag per uur. Tijdens een regenbui loopt het daarvoor bedoelde deel van de tuin of het dak vol. Zodra de bui voorbij is, zakt het opgevangen water langzaam weg in de grond of het verdampt. Het streven is dat een volle bak in twee dagen weer leeg is.

De meeste manieren om regenwater op te vangen op eigen terrein, zijn geschikt voor matige tot stevige buien. De hoeveelheid regen die bij een hoosbui valt, kan een dak of tuin niet goed aan zonder ‘overloop’. Het overtollige water wordt dan naar een geschikte plek in de openbare ruimte geleid. Dat kan een nabij gelegen stuk (lager) land zijn of een sloot. Afhankelijk van het systeem dat de eigenaar heeft gekozen voor de eerste 60 liter per vierkante meter, zijn er verschillende opties. Maar als er geen geschikte oplossing is, dan mag het overtollige regenwater alsnog weglopen via een aansluiting op het riool.

Bestaande bouw
Voor bestaande bouw verandert er vooralsnog niets. “Maar als er groot onderhoud is aan het riool vragen we omwonenden of zij de regenpijp aan de voorkant van hun huis willen loskoppelen van het afvalwaterriool”, licht de woordvoerder toe. “Zo zijn er bijvoorbeeld bij het onderhoud aan het riool in Vlietwijk financiële middelen vrijgemaakt om het hemelwater te scheiden van het afvalwater. Uiteindelijk zijn, na toestemming van de eigenaren, ongeveer 500 woningen voorzien van een aansluiting op dit nieuwe ‘schoonwater-riool’. Ook heeft de gemeente regentonnen ter beschikking gesteld voor in de achtertuinen. Op die manier komt ook het regenwater van het achterdak niet bij het afvalwater terecht.”

Duurzaamheid Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×