Afvaldumping in de Nieuwstraat (Foto: Reanne van Kleef).

Steeds vaker vuilnis naast afvalcontainers, Leiden-Noord koploper

Steeds vaker wordt er afval naast de ondergrondse containers gezet. Dat blijkt uit cijfers van de stads- en wijkenenquête van de gemeente Leiden. In 2017 gaf nog iets meer dan de helft van de geënquêteerden aan dat de afvalcontainers en directe omgeving er ‘schoon’ uitzagen. Nu geeft nog maar 38 procent aan dat de aanbiedplek van afval ‘schoon’ is en vindt 10 procent dat er heel veel afval naast de container staat.

In Leiden-Noord wordt de meeste overlast gemeld. Hier geeft slechts een kwart van de respondenten aan dat de locatie van de afvalcontainers schoon is. Het merendeel (74 procent) geeft juist aan dat er een beetje tót veel afval naast de containers wordt geplaatst. De rommel naast de containers in het Stations- en Boerhavedistrict wordt door 20 procent van de respondenten als ‘heel veel’ ervaren, dubbel zoveel als gemiddeld in Leiden.

De minste overlast rond de containers wordt ervaren in het district Roodenburg, aan de zuid-oostkant van de stad. Deze wijken krijgen van de bewoners ook het hoogste rapportcijfer (8,4) als het gaat over prettig wonen. Het gemiddelde rapportcijfer voor Leiden totaal is 7,9.


Volledig overzicht van de ‘netheid’ bij en rond afvalcontainers. Afbeelding Stads- en Wijkenquête, gemeente Leiden.

Proef mislukt
Begin 2019 begon de gemeente Leiden met een proef om bij vijf ondergrondse containers kunstgrasveldjes te plaatsen. Het ging om drie ondergrondse containers in de Merenwijk (Smellekenhorst, Sperwerhorst en Milanenhorst), één in de Kooi (Borneostraat, bij Lage Rijndijk) en één in Zuid-West (Valeriusstraat). Het idee achter de kunstgrasveldjes was dat een groene en schone grond er voor zou zorgen dat mensen minder snel hun afval naast de container zouden zetten.

In eerste instantie bleek dat de proef werkte en dat er gemiddeld zo’n twintig procent minder afval naast de container werd gedumpt. Toch besloot de gemeente om de proef niet door te zetten en is het bij deze vijf veldjes gebleven. De daling van de hoeveelheid afvaldumping werd namelijk wel minder, maar er werd nog steeds afval bijgeplaatst. De inzet van de gemeentelijke afdeling afvalinzameling kon daardoor niet worden teruggebracht. Zodoende wogen de kosten niet op tegen de geringe baten.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×