Afvaldumping in de Nieuwstraat (Foto: Reanne van Kleef).

Proef met kunstgrasveldjes rondom afvalcontainers mislukt

De gemeente Leiden gaat niet door met de proef om kunstgrasveldjes rondom afvalcontainers te plaatsen. Hoewel de groene grond wel zorgt voor minder bijplaatsing van afval is het effect te gering om er mee door te gaan. De bestaande veldjes blijven liggen tot het einde van hun technische levensduur.

Begin 2019 begon de gemeente Leiden met een proef om bij een vijftal ondergrondse containers kunstgrasveldjes te plaatsen. Het ging om drie ondergrondse containers in de Merenwijk (Smellekenhorst, Sperwerhorst en Milanenhorst), één in de Kooi (Borneostraat, bij Lage Rijndijk) en één in Zuid-West (Valeriusstraat). Het idee achter de kunstgrasveldjes was dat een groene en schone grond er voor zou zorgen dat mensen minder snel hun afval naast de container zouden zetten.

In eerste instantie bleek dat de proef werkte en dat er minder afval naast de container werd gedumpt. Gemiddeld zo’n twintig procent. Toch komen er niet meer van dat soort veldjes. De daling van de hoeveelheid afvaldumping werd namelijk wel minder, maar er werd nog steeds afval bijgeplaatst. De inzet van de gemeentelijke afdeling afvalinzameling kon daardoor niet worden teruggebracht. Zodoende wogen de kosten niet op tegen de geringe baten.

Groter plan
De proef met kunstgrasveldjes was onderdeel van een groter plan van de gemeente Leiden om afvaldumpingen rondom ondergrondse containers tegen te gaan. Er waren zo’n veertig plekken waar regelmatig veel afval gedumpt werd. Per plek is met bewoners gekeken wat de beste oplossing was. Dat verschilde van streng handhaven en het uitbreiden van inzamelcapaciteit tot het plakken van stickers, opruimacties en overleg met bewoners. Gevolg is dat er op de veertig plekken het structureel dumpen van afval is verholpen.

Toch is het probleem van afval naast de container nog niet opgelost. Nog altijd komen er dagelijks tussen de twintig en de vijfentwintig meldingen binnen bij de gemeente. Daarom kijkt de gemeente naar intensievere handhaving. Zo onderzoekt de handhaving gericht zakken, worden meldingen geanalyseerd en wordt het gesprek gevoerd met woningbouwverenigingen en gemeentelijke wijkteams. Alles om er achter te komen waarom er bovengemiddelde bijplaatsingen van afval zijn. Daarbij wordt ook de Universiteit Leiden betrokken om met experimenten gedrag te beïnvloeden. Verder wordt er samengewerkt met individuele burgers die zwerfvuil weghalen of containers adopteren.

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×