De Leidse testlocatie aan de Verbeekstraat: massaal testen niet meer nodig. (Foto: Rob van Dullemen)

Lichte daling corona, nu ook in Leiden

Het coronavirus is landelijk weer wat verder teruggedrongen. Afgelopen week gold dat ook voor de Leidse regio, al daalden de cijfers daar maar een beetje. Ook de druk op de ziekenhuizen neemt nu af. Alleen in Leiderdorp was er een lichte opleving van het virus te zien.

Dat de Deltavariant flink besmettelijker is dan de coronaversie van 2020, is deze zomer wel duidelijk geworden. Zelfs met mondkapjes en anderhalve meter afstand, plus vaccinatie van ruim driekwart van de bevolking, wilden de coronacijfers in augustus nauwelijks dalen. Wekelijks werden zo’n 17 duizend nieuwe besmettingen gemeld en in de ziekenhuizen bleven ruim zeshonderd bedden bezet.

Maar begin september liep de landelijke vaccinatiegraad nog iets verder op en sindsdien zijn de cijfers gaan dalen. Vorige week werden er landelijk 17 procent minder nieuwe besmettingen geteld, afgelopen week was de daling weer 14 procent. En in de ziekenhuizen ligt het aantal bezette bedden voor het eerst in maanden onder de vijfhonderd.

Nu de cijfers landelijk dalen, sluit de GGD ook grote testlocaties. Dat gebeurt zoals eerder gemeld ook in Leiden. Het testen op corona gebeurt voortaan in hetzelfde ECC-gebouw als de resterende vaccinaties.

Leiden, Leiderdorp
In de Leidse regio komt de daling ook weer aarzelend op gang. In de stad ging er afgelopen week negen procent af, maar nog steeds zijn de cijfers hoger dan half augustus en per inwoner zijn ze dertig procent hoger dan het landelijke gemiddelde.

In Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude daalden de cijfer duidelijk harder, met dertig tot zestig procent. De besmettingsgraad in deze gemeentes ligt nu twee tot drie keer zo laag als landelijk.

Uitzondering op de dalende trend was deze week Leiderdorp. Deze gemeente zag de besmettingen met ruim de helft toenemen (van 20 naar 31) en telde nu per inwoner 65 procent meer nieuwe coronagevallen dan het landelijke gemiddelde.

Gouda en Bodegraven
In de grote GGD-regio Hollands Midden daalden de besmettingen harder, met 19 procent. Ook in de Gouwestreek, die vorige week opviel met zeer hoge cijfers, hield het virus zich nu rustiger. Maar het besmettingsniveau blijft in Gouda en Bodegraven wel ruim hoger dan landelijk; in de laatste gemeente is het zelfs ruim drie keer zo hoog.

Nog harder dan de besmettingscijfers daalden deze week de ziekenhuisopnames. In de hele GGD-regio ging dat aantal van 18 naar 10, in de Leidse regio van 5 naar 2. Alleen Gouda deed nog nauwelijks mee aan die daling en telde opnieuw vier ziekenhuisopnames.

Vaccinatiegraad
Met nog geen tien procent van de inwoners tekende de kaasstad sinds begin augustus voor twintig procent van alle ziekenhuisopnames in de GGD-regio. Dat is geen toeval. Afgelopen dinsdag meldde de GGD dat gemeentes met minder vaccinaties duidelijk meer besmettingen tellen. En volgens RIVM-analyses cijfers worden ongevaccineerden na besmetting ook vaker ernstig ziek.

In Gouda is 78 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. In een dorp als Zoeterwoude is dit getal 89. Dit verschil lijkt klein, maar het betekent ook dat het aandeel niet volledig gevaccineerden in Gouda dubbel zo groot is: 22 tegen 11 procent. Er zijn dus meer mensen vatbaar voor het virus.

Leiden zit, met 17 procent niet volledig gevaccineerden, tussen beide uitersten in. De stad telt wekelijks ziekenhuisopnames wegens corona. Vorige week vier, nu slechts één. De komende week zouden het er weer vier kunnen zijn.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×