Wethouder Marcel Cramwinckel van financiën met de Voorschotense gemeentebegroting. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente Voorschoten krijgt financiën steeds beter op orde

Het gaat best goed met de Voorschotense gemeentefinanciën. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Marcel Cramwinckel in een toelichting op de afgelopen week gepresenteerde begroting voor de jaren 2022-2025.

“Het is een solide basis. We houden zelfs vierenhalve ton over”, meldt Cramwinckel. Dat geldt vloeit als het aan het college ligt terug naar de algemene middelen, maar als de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling die de komende periode plaats vindt nog extra wensen heeft, dan is daar dus ook nog wel enige financiële ruimte voor. Belangrijkste meevaller zijn de extra middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdzorg.

Chris de Waard sprak met wethouder Marcel Cramwinckel over de gemeentebegroting 2022-2025 die Voorschoten heeft opgesteld.

Het blijft volgens Cramwinckel wel zaak om behoedzaam te manoeuvreren. Door de herijking van het Gemeentefonds ontvangt Voorschoten de komende jaren ongeveer 1,2 miljoen  euro minder per jaar vanuit de rijksoverheid. Ook het verbod op het heffen van precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen kost de gemeente een miljoen per jaar.

Stijgende lasten
De helft daarvan wordt doorbelast aan de inwoners in de vorm van een extra verhoging van 8,2 procent van de onroerend zaakbelasting (ozb). Als het goed is, betekent dat overigens geen lastenverhoging voor de burgers, omdat er vanuit wordt gegaan dat de nutsbedrijven die die heffingen nu niet meer hoeven te betalen, dat voordeel zullen vertalen in lagere tarieven. “Maar ik moet dat nog wel echt zien”, geeft Cramwinckel toe. In totaal stijgt de Voorschotense ozb overigens met 9,6 procent. Die resterende 1,4 procent is inflatiecorrectie.

Afvalstoffenheffing
Een tweede belangrijke kostenstijging voor de inwoners is de afvalstoffenheffing. “We hebben jaren voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten”, weet Cramwinckel. Dat was op basis van een oud langlopend contract dat nu moet worden vernieuwd. “En de kosten zijn nu eenmaal fors omhoog gegaan. Die moeten we nu dus doorbelasten.”

 

 

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×