Wethouder Paul Dirkse is vandaag de brenger van goed nieuws. (Foto: Chris de Waard).

In Leiden klotsen de miljoenen weer tegen de plinten op

Leiden krijgt zoveel extra geld van het rijk dat het niet op lijkt te kunnen. Wethouder Paul Dirkse van financiën stuurt vandaag heel goed nieuws naar de gemeenteraad. Zeker aan de vooravond van de verkiezingscampagnes die de komende tijd op stoom gaan komen. Wensen die partijen hebben, zullen voor een groot deel gewoon gehonoreerd kunnen worden.

In de zogenoemde ‘septembercirculaire’ die de gemeente Leiden van het rijk heeft ontvangen, blijkt dat de algemene uitkering die de stad krijgt uit het gemeentefonds fors hoger uitvalt. Dat komt omdat het rijk zelf ook meer uitgeeft. In de systematiek komt er dan automatisch ook meer geld beschikbaar voor de gemeenten. Voor Leiden betekent het een meevaller van 4,5 miljoen euro in 2022 en vanaf 2023 een bedrag van 2 miljoen euro per jaar.

Het college stelt aan de raad voor een deel van het extra geld te steken in het Leiden Bio Science Park, Economie071 en preventiemaatregelen in de wijken om jongeren op het rechte pad te houden. Ook worden forse bedragen gereserveerd voor het nieuwe ov-knooppunt waar Leiden met rijk, provincie en NS/Prorail over praat. Dat moet gaan leiden tot een heel nieuw station waarbij reizigers liefst inpandig kunnen overstappen van bus op trein en andersom.

Vier miljoen per jaar
“Omdat er verkiezingen aankomen willen we niet met voorstellen voor nieuw beleid komen”, zegt Dirkse. “Dat is een goede Leidse traditie.” Na de verkiezingen kan een nieuw college volgens Dirkse dan ook allerlei keuzes maken, omdat daar ook ruim voldoende geld voor is. Enkele zaken waarvan Leiden de bekostiging nu alvast met een jaartje verlengt, zijn het Leids Mediafonds en de inzet van cultuurcoaches. “De bekostiging daarvan was nog niet structureel geregeld, maar dat zou nu wel kunnen”, zegt Dirkse. “Maar daar mag de nieuwe raad na de verkiezingen dan over beslissen.”

Chris de Waard vroeg wethouder Dirkse hoeveel miljoenen Leiden extra te besteden krijgt.

Er zitten nog veel meer financiële voordelen voor Leiden aan te komen. Als er straks een nieuw kabinet is, zal dat de plannen voor een herijking van het Gemeentefonds vaststellen. Het is de bedoeling dat dat per 2023 ingaat. In de nieuwe bekostigingsregels krijgen centrumgemeenten structureel meer geld van het rijk. Dat gaat dan ten koste van de kleinere regiogemeenten in het land. Leiden is daarbij dus een zogenaamde ‘voordeelgemeente’. Dirkse rekent op zo’n 4 miljoen euro extra per jaar. Nadeelgemeente Voorschoten meldde vorige week rekening te houden met een miljoen minder per jaar.

Jeugdzorg
En nog is het goede nieuws niet op. Alle gemeenten hebben afgelopen jaar meer geld ontvangen voor jeugdzorg om tekorten op te lossen. Vooralsnog ging dat om 75 procent van het gevraagde geld. Er lopen nog onderhandelingen om ook het resterende bedrag aan de gemeenten over te maken, zodat de tekorten helemaal worden gecompenseerd door het rijk.

Als laatste noemt Dirkse nog een actie van minister van Financiën Wobke Hoekstra die extra geld kan opleveren. Na de vaststelling van de rijksbegroting heeft de Tweede Kamer tot extra uitgaven besloten. Deze zijn door het kabinet apart gezet, waardoor ze niet zijn meegenomen in de trap-op-trap-afmethodiek, waarbij gemeenten meer geld krijgen als het rijk meer besteedt. “Dat is een politieke afweging waar de Tweede Kamer nog iets van moet vinden”, zegt Dirkse die vindt dat het bedrag alsnog meegeteld moet gaan worden, waardoor Leiden zelfs nóg meer geld uit het gemeentefonds zal ontvangen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×