Het Stadsbouwhuis aan de Langegracht is een van de plekken die Leiden onlangs aanwees voor het onderbrengen van statushouders. (Foto: Chris de Waard).

Geen extra vluchtelingenopvang in Leiden

Dat Leiden als ‘Stad van Vluchtelingen’ nu toch geen extra asielzoekers opvangt, ondanks de zeer dringende oproepen van provincie en rijk, heeft ermee te maken dat het COA in tegenstelling tot eerdere berichten alleen zoekt naar grote opvanglocaties. En die heeft Leiden niet. Eerder betrof de landelijke uitvraag drie grote locaties waar elk zo’n vijfhonderd vluchtelingen opgevangen konden worden en nog negen kleinere plekken voor vijftig mensen.

Inmiddels heeft het COA ook aan Leiden laten weten geen mogelijkheden te hebben om kleinere opvanglocaties in gebruik te nemen. “Het gaat echt om minimaal driehonderd mensen”, kreeg wethouder Damen te horen van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers. “En zulke plekken hebben we echt niet.” Voor het bemensen van kleinere locaties heeft het COA onvoldoende personeel beschikbaar.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over het Leidse ‘nee’ na het verzoek om extra vluchtelingen op te vangen.

Leiden zet ondertussen wel vol in op het versneld huisvesten van vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben. Deze zogenaamde statushouders hebben recht op een reguliere woning, maar op veel plekken hebben gemeenten achterstanden waardoor deze groep te lang in azc’s blijft wonen. Die stagnatie in de doorstroom vormt een belangrijk deel van de huidige tekorten in opvangplekken.

Elke gemeente krijgt een aantal toegewezen van de landelijke overheid en Leiden is dit jaar verplicht om 174 mensen van een woning te voorzien. Dit jaar heeft Leiden er al zo’n 135 ondergebracht en Damen denkt dat het ondanks dat vrij hoge aantal ook dit jaar gaat lukken om iedereen van een huis te voorzien.

 

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×