Binnenplein Pesthuis met kunstwerk. (Impressies: Citystone Group).

Herontwikkeling Pesthuiscomplex stap dichterbij

Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex is door het Leidse college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan is gemaakt door de nieuwe eigenaar, de Citystone Group. Citystone wil in het complex een foodhall, werkruimtes, een hostel en een shortstay realiseren. Daarom moet de maatschappelijke bestemming worden gewijzigd in een gemengde bestemming. De gemeenteraad buigt zich in december over het stedenbouwkundig plan.

In het stedenbouwkundig plan zijn het toekomstig gebruik van het complex en het bijbehorende terrein nader omschreven. Om te komen tot dit stedenbouwkundig plan is een participatieproces gevolgd. Zo heeft Citystone Group gesprekken gevoerd met omwonenden, bedrijven en instellingen in de omgeving en een informatieavond georganiseerd in samenwerking met Erfgoedcafé. Het Stedenbouwkundig plan wordt nu vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Dit maakt de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex juridisch-planologisch mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegd.

De verschillende functies van het complex dragen bij aan de visie en toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis als onderdeel van het Leiden Bio Science Park als Innovation District. Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad liggen de ruimtelijke kaders en de programmatische invulling vast. In de nieuwe situatie vormen het Pesthuiscomplex en het Van Leeuwenhoekpark één geheel. De herontwikkeling van het Pesthuiscomplex start naar verwachting begin 2023 en duurt ongeveer anderhalf jaar. Naar verwachting is het nieuwe Pesthuiscomplex rond de zomer van 2024 klaar.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×