(Archieffoto: Chris de Waard).

Vertrouwen weg, maar politieke crisis op het nippertje afgewend in Voorschoten

Het scheelde niet veel of het gemeentebestuur van Voorschoten stapte donderdagavond op. Na een spannende vergadering met meerdere schorsingen en veel harde woorden, bleek er bijna niks meer over van het vertrouwen tussen de coalitiepartijen. Het college wilde er geen conclusies aan verbinden en bleef toch zitten. Het duurde wel tot het einde van de avond voordat duidelijk werd waarom.

Op de agenda stond het nieuwe cultuurgebouw, ook wel de multifunctionele accommodatie genoemd. Na jaren van praten is vorig jaar besloten om die te realiseren bij de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. In deze ‘biebvariant’ zou dat gebouw verbouwd worden waardoor meerder culturele organisaties er gebruik van kunnen maken. Een jaar geleden leek de knoop te zijn doorgehakt, maar de discussie begon opnieuw toen bekend werd hoeveel het verbouwen van de bibliotheek kost en dat zorgde voor hoogoplopende spanningen in de gemeenteraad.

“Dit is belachelijk”, “wat bereiken we hiermee?”, “dit is een motie van wantrouwen.” In de eerste rondje dat de raadsleden wat mochten zeggen, regende het verwijten richting de partijen die tegen de ‘biebvariant’ waren. De irritatie bij D66, GroenLinks en de SP werd gewekt door de VVD. Zij wilden de komst van een nieuw cultuurgebouw namelijk weer uitstellen. Bijna de gehele oppositie sloot zich daarbij aan en zo ontstond er een tweedeling tussen voor- en tegenstanders van de ‘biebvariant’. Sommige partijen zagen te weinig draagvlak en andere wilden toch liever het cultuurgebouw op de plek van de Kruispuntkerk.

Aangevallen
Voor de VVD waren de kosten van het cultuurgebouw aanleiding om zich tegen het voorstel van het gemeentebestuur te keren. De eenmalige miljoenen investering viel hoger uit en op jaarbasis zou de exploitatie van het cultuurgebouw ongeveer het dubbele kosten. “Het is inderdaad duurder dan we vooraf dachten”, gaf wethouder Marcel Cramwinckel (D66) toe nadat hij de raadsleden had aangehoord. “Maar dit is een verantwoorde investering.”

Voor de VVD was de uitleg onvoldoende. Zij wilden het plan uitstellen zodat andere grote projecten meegenomen konden worden. Zo praat de gemeenteraad volgende maand over de toekomst van het gemeentehuis. Het doel van het uitstel was om dergelijke projecten samen te bekijken in de hoop dat het uiteindelijk geld bespaart. “Dat inzicht ontbreekt en dat proberen wij vanavond te repareren”, sprak VVD-raadslid Sjoerd van den Dool die tijdens zijn betoog van meerdere kanten werd aangevallen. Van den Dool zei dat het tegelijkertijd niet de bedoeling was dat het uitstel tot vertraging zou gaan leiden.

Strijdbaar
Naarmate de avond vorderde liep de spanning in de raadszaal verder op. Normaal gesproken vormen de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de VVD namelijk een blok dat het college steunt. Nu verbrak de VVD die afspraak en dat was niet de eerste keer. Tijdens een ander langslepend dossier, de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis, trok de VVD haar steun in voor de verkoop aan ondernemer Jos Kriek. Het verkoopproces moest vervolgens opnieuw beginnen en het pand werd onlangs verkocht aan de Wassenaarse vastgoedmagnaat Boris Bayer. Het zorgde voor extra chagrijn bij D66 en GroenLinks.

Tijdens talloze schorsingen, waarvan er een bijna vijf kwartier duurde, probeerden de coalitiepartijen de onderlinge verstandhoudingen te herstellen, maar het leek er op dat het alleen maar ongezelliger werd. “Ons vertrouwen in de VVD als partij is vanavond tot een historisch dieptepunt gedaald. Zelfs vanavond hebben ze alweer een afspraak verbroken”, zei D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa rond middennacht. Bij GroenLinks had Albert Deuzeman woorden van gelijke strekking. “Het vertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. Wat is een handtekening van de VVD in de toekomst nog waard?”

Flinke uitspraken, maar echt breken met de coalitie deden de twee partijen opvallend genoeg niet. “We zien geen reden om het college in het zicht van de haven naar huis te sturen. Die keuze ligt bij hun zelf”, zei Deuzeman. Het woord was dus aan wethouder Cramwinckel aan wie expliciet werd gevraagd of hij nog vertrouwen voelt van de raad. “Het is een ingewikkelde avond, maar we voeren het debat op inhoud. Ik verbind hier geen conclusies aan”, zei een strijdbare Cramwinckel, die namens het college sprak.

Kruispuntkerk
Een partij gaat in tegen het eigen beleid. Eigen beleid, waar VVD-wethouder Paul de Bruijn zich met zijn portefeuille Cultuur en bibliotheek mede hard voor maakt. Bovendien is het niet de eerste keer dat de VVD ingaat tegen coalitieafspraken. Toch stapte het college niet op. Aan het eind van de avond bleek waarom.

Naast het nieuwe cultuurgebouw, stond donderdagavond de begroting op de agenda. Daarbij stonden de financiën en het beleid voor het komend jaar ter discussie. Partijen konden daar verschillende voorstellen aan toevoegen. Bijvoorbeeld het fietsvriendelijker maken van de gemeente Voorschoten, maar ook voorstellen over de toekomst van de Kruispuntkerk in het centrum.

Gezellig is het niet
Voor de VVD was dit de mogelijkheid om vertrouwen bij D66 en GroenLinks terug te winnen. Een deel van de VVD-achterban wilde namelijk het nieuwe cultuurgebouw bij de Kruispuntkerk realiseren. Dat zou beter zijn voor de levendigheid van het centrum. Toen de vraag van D66 op tafel kwam om de locatie Kruispuntkerk definitief af te schrijven als optie voor het nieuwe cultuurgebouw kon de VVD laten zien dat er nog met hun samen te werken viel.

Aan het eind van de vergadering was daarvoor de stemming, de VVD pakte haar laatste kans en stemde in met het afschrijven van de Kruispuntkerk als optie voor een nieuw cultuurgebouw. Zodoende was er net genoeg vertrouwen hersteld tussen de coalitiegenoten om door te gaan. “Gezellig is het niet, maar we kunnen door”, zei VVD-fractievoorzitter Katrien van Meenen een dag na het spannende debat. Zo ziet Andringa van D66 het ook: “We hebben nu tot de verkiezingen de tijd om te werken aan herstel van het vertrouwen.”

Politiek Voorschoten Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×