Veel beschuit met muisjes in Zoeterwoude en Voorschoten

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er in de Leidse regio 1.425 kinderen geboren. Dat is vijf procent meer dan dezelfde periode in 2020. Hiermee volgt de Leidse regio de landelijke trend. In Zoeterwoude is de toename relatief het grootst. Met 74 geboorten dit jaar is dat maar liefst 35 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook in Voorschoten zijn relatief veel kinderen geboren. Tot en met september een stijging van 16 procent oftewel in totaal 173 geboorten.

Het aantal geboorten in Leiden volgt nagenoeg de landelijke trend met zes procent. Het aantal van 827 geboren kinderen ligt nog net onder het aantal van dezelfde periode in 2019 toen er 858 geboorten zijn geteld.

De situatie in Leiderdorp en Oegstgeest is heel anders, daar is een daling waargenomen ten opzichte van de landelijke trend. Werden er in Leiderdorp in 2019 nog 211 kinderen geboren. Het aantal geboorten daalde vervolgens naar 189 in 2020 en nu 175 in de eerste negen maanden van dit jaar. Oegstgeest is de enige gemeente in de Leidse regio waar in de eerste negen maanden van 2020 meer kinderen werden geboren dan in het voorgaande jaar. Dit jaar ligt het aantal geboorten van 176 weer iets lager dan vorig jaar.

Landelijk
Landelijk werden er volgens cijfers van het CBS in de eerste negen maanden van dit jaar 134 duizend kinderen geboren. Dat zijn ruim 6.700 meer geboorten vergeleken met vorig jaar. Dat is een stijging van vijf procent. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt door het CBS verwacht dat, na een dalende trend sinds de eeuwwisseling, het aantal geboorten in heel 2021 duidelijk toe gaat nemen.

Vooral bij dertigers zijn dit jaar meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van voorgaande jaren. In 2020 werden per duizend vrouwen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor 2021 wordt verwacht dat dit er 135 zullen zijn. Ook vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen in 2021 meer kinderen. Sinds 2010 was het aantal geboorten bij vrouwen tussen de 25 en 35 juist afgenomen. Vrouwen jonger dan 25 jaar kregen minder kinderen, onder hen zette de eerdere daling in het aantal geboorten verder door.

 

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×