(Foto: Hogeschool Leiden).

Onderscheiding voor scheidend voorzitter Hogeschool Leiden

Voorzitter Sander van den Eijnden van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden  is donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens een speciale bijeenkomst in Koetshuis de Burcht ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter.

Van den Eijnden (1958) studeerde pedagogiek in Groningen. In 1984 kwam hij naar Leiden waar hij beleidsmedewerker werd bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Na twee jaar stapte hij over naar de Rijksdienst. Hij werd directeur mbo, directeur studiefinanciering en directeur internationaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en vervolgens plaatsvervangend directeur-generaal Openbaar Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 2005 maakt Van den Eijnden de overstap naar het bestuurlijke domein toen hij directeur-bestuurder werd van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, die een belangrijke rol speelt in het bevorderen van internationale samenwerking in het onderwijs.

Hoger niveau
In 2012 werd hij voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit en gaf hij de reorganisatie van dat instituut vorm vanuit die wens goed onderwijs toegankelijk te laten zijn voor iedereen, ook voor ’tweedekansers’. “Hij slaagde er niet alleen in de Open Universiteit weer opnieuw op de kaart te zetten, maar speelde zich ook in de kijker binnen de Vereniging van Universiteiten, de VSNU”, aldus de gemeente in een toelichting op de onderscheiding.

In maart 2016 werd Van den Eijnden voorzitter van het college van Bestuur van de Hogeschool Leiden. “Hij zette zich met kracht in voor de kwaliteit van het onderwijs en een stabiele leeromgeving en hij wist daarmee de Hogeschool onbetwistbaar naar een hoger niveau te tillen.”

Onder zijn voorzitterschap steeg zowel de studenttevredenheid als de studentparticipatie. Ook de medewerkerstevredenheid steeg onzer zijn voorzitterschap. Ook het aantal lectoren groeide sterk, met ook nog eens een goede man-vrouw-verdeling. De relatie met de strategische partners in de stad Leiden bleef goed, zowel de vergaande samenwerking rond de laboratoriumopleidingen met het MBO, als de contacten met de stad en de bedrijven op het Leiden Bio Science Park.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×