(Foto's: Robbert Beurse).

Wethouderschap Damen eindigt in mineur door verbouwingsperikelen stadhuis

Wethouder Marleen Damen krijgt het in de nadagen van haar wethouderschap nog knap lastig. Afgelopen avond vergaderde de raadscommissie Werk & Middelen over de zoveelste tegenvaller bij de stadhuisverbouwing.

Na een flinke discussie overweegt in elk geval het CDA een motie van afkeuring of wantrouwen in te dienen. Ook andere partijen zijn zo ontevreden met alle overschrijdingen en de veel latere oplevering, dat ze in de laatste raadsvergadering van het jaar hun ongenoegen in een motie willen vatten. Dat zou dan ook een motie van treurnis kunnen zijn. Voor Damen was het ook een spannende avond: “Ik zit hier peentjes te zweten, dat mag u best weten.”

Verhitte discussies over de stadhuisverbouwing donderdagavond in de Leidse raadscommissie.

Als die wordt aangenomen heeft dat verder geen politieke gevolgen voor de wethouder die sowieso per 1 januari aftreedt, omdat ze een nieuwe baan heeft bij de gemeente Den Bosch. Daar kon ze zelfs al eerder aan de slag, maar ze heeft dat uitgesteld tot januari om met de raad het debat te kunnen voeren over de stadhuisverbouwing, zo vertelde ze. Het dossier ‘stadhuisverbouwing’ wordt na haar vertrek tot de verkiezingen in maart overgenomen door burgemeester Lenferink.

Hartstikke jammer
Wethouder Damen erkende dat in het verleden te positief is gedacht over de verbouwing, maar blijft benadrukken dat ook na alle tegenvallers er straks een mooi duurzaam stadhuis staat dat binnen het door de raad vastgestelde budget van 6,2 miljoen euro blijft. Dat is minder dan Leiden nu uitgeeft aan ambtenarenhuisvesting. “De weg ernaar toe ging soms met horten en stoten. Ik had dat ook liever anders gezien. We hebben geprobeerd om het zo goedkoop mogelijk te doen en we dachten dat het nóg goedkoper kon. Het is hartstikke jammer dat dat niet gelukt is.”

Konijn
CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie heeft moeite om de wethouder nu te geloven als ze zegt dat er zich nu geen verdere tegenvallers meer zullen voordoen. Ook Lianne Raat van de Partij voor de Dieren is er niet van overtuigd dat er niet toch nog een konijn uit de hoed komt. Of een lijk uit de kast. “Een motie van wantrouwen zou op dit dossier misschien wel terecht zijn.” Damen zelf is vol vertrouwen op een goede afloop van het hoofdpijndossier: “Ik heb persoonlijk met de aannemer, dat is het Leidse bedrijf Du Prie, gesproken en hij heeft me verzekerd dat het nu verder goed komt binnen de nieuwe afspraken.”

Boetes
Die aangepaste afspraken houden in dat de aannemer op 1 maart de werkzaamheden afrondt en het gebouw een maand later, op 1 april 2022, oplevert. Het duurt dan nog tot ergens in de zomer dat de ambtenaren er aan de slag kunnen. Voor het inhuizen en inregelen van alle installaties wordt namelijk ook nog enkele maanden uitgetrokken. De wethouder hoeft de raad niet om extra geld te vragen. Wel wil ze meevallers gebruiken om tegenvallers op te vangen. Voor de bekostiging van een deel van het meerwerk worden ook bedragen gebruikt die de aannemer aan de gemeente moet betalen omdat hij te laat klaar is. Daarvoor is bij de aanbesteding een zogeheten boetebeding afgesproken.

Onvoorzien
Duidelijk is dat er een bedrag van 415.000 euro in de pot onvoorzien kan worden gestopt. Dat is geld dat de gemeente gek genoeg uitspaart doordat de verbouwing langer duurt. Omdat het gebouw een deel van 2022 niet in gebruik is, zijn de exploitatiekosten ruim vier ton lager. Dat geld mag Damen nu alsnog in de verbouwing steken. Want daar gaat de raad geen stokje meer voor steken. Een beetje tot teleurstelling van meerdere fracties. Ook die van de eigen PvdA-fractie van de wethouder. “Ik zie geen oplossing als we dit niet accepteren”, zei Tiny Klever van die partij. En daarmee verwoorde ze de frustratie die zeker wordt gevoeld door veel raadsleden.

Maar een weg terug is er inderdaad niet. En het is de vraag of die er ooit is geweest. Want hoewel bijvoorbeeld VVD en CDA er bij herhaling op wezen dat de oorspronkelijke post ‘onvoorzien’ van vijf procent van het budget wel erg krap was, tien procent is vaak realistischer, is dat wel waar de raad enkele jaren willens en wetens mee akkoord is gegaan. Dat bracht Damen de criticasters ook nog even in herinnering. “Vijf procent was inderdaad krap, maar anders kwamen we op een te hoog bedrag en had de aanbesteding opnieuw gemoeten. Dat was veel duurder geweest. Nu hoeven we alleen te schuiven met budgetten. Er is geen extra geld nodig. Dat zou u thuis ook doen. Een meevaller gebruiken.”

 

 

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×