(Foto: Google Maps).

Rijbaan-advies moet doorstroming A4 bij Leiden bevorderen

Rijkswaterstaat en de TU Delft zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheid of de doorstroming van het verkeer op de A4 bij Leiden met rijadviezen kan worden verbeterd. Het verkeer op de A4 kan ter hoogte van de N11 namelijk zowel van de hoofdrijbaan als van een parallelbaan gebruik maken.

De komende periode wordt met data-analyses en simulaties gekeken of actief ingrijpen inderdaad verbetering oplevert. “Vanuit Rijkswaterstaat hechten we groot belang aan verkeersveiligheid en een goede doorstroming op onze wegen”, zegt Mounir El Hassnaoui, projectleider Smart Mobility bij Rijkswaterstaat. “We richten ons daarbij zorgvuldig op de inrichting van de infrastructuur én streven daarnaast ook naar slimme innovatieve oplossingen.”

Een van de oplossingen waar nu naar gekeken wordt is om automobilisten op tijd de juiste baan, in dit geval de hoofd- of parallelrijbaan, te laten kiezen om te voorkomen dat er op het laatste moment nog van strook wordt gewisseld en afgeremd. Uit eerder onderzoek van De Verkeersonderneming blijkt dat veel automobilisten aangeven dat het rijgedrag van automobilisten van invloed is op de doorstroming.

“De afgelopen jaren hebben we heel veel geleerd over hoe verkeer op wegen met meer stroken efficiënter geleid zou kunnen worden”, licht Victor Knoop van de TU Delft toe. “In dit project kunnen we deze kennis in de praktijk brengen. Daarmee is dit een pilot project waarin we onderzoeken hoe het geven van advies in de praktijk uitpakt.”

Voorlopig merken de automobilisten op de A4 bij Leiden nog weinig van het onderzoek. Pas als het onderzoek bewezen resultaat oplevert wordt deze innovatieve methode ingezet en zien weggebruikers daadwerkelijk een advies.

Het onderzoek naar een betere doorstroming op de A4 maakt deel uit van het project A4 Burgerveen – N14. Dat project moet bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Binnen het project werken diverse onderdelen van Rijkswaterstaat samen om tot goede en slimme oplossingen te komen voor de uitdagingen die er zijn.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×