Vertegenwoordigers van de Leidse studentenverenigingen overhandigden vanmiddag een brandbrief aan burgemeester Lenferink. (Video: Robbert Beurse en Chris de Waard).

Coronabrandbrief Leidse studenten landelijk overgenomen

De Plaatselijke Kamer van Studentenverenigingen (PKvV) heeft namens alle Leidse studentenverenigingen een brief overhandigd aan burgemeester Lenferink. Daarin dringen ze aan op het openstellen van de verenigingsgebouwen. Die zijn nu dicht vanwege de lockdown, omdat ze onder dezelfde regels vallen als de horeca.

“Maar studentenverenigingen zijn veel meer dan een biertje aan de bar”, zo staat in de brief die vanmiddag in razend tempo ook is overgenomen door de verenigingen in andere studentensteden. “Ik weet zeker dat we deze brief vandaag gaan bespreken in het Veiligheidsberaad”, voorspelde Lenferink nadat hij de brief in ontvangst had genomen.

De meeste burgemeesters van studentensteden zijn ook voorzitter van hun veiligheidsregio. Die voorzitters vormen tezamen het Veiligheidsberaad dat wekelijks met het kabinet overlegt over de coronamaatregelen. “Het wordt hoog tijd dat er voor studenten weer meer mogelijk wordt”, vindt Lenferink. “En dat geldt trouwens ook voor alle jongeren die niet studeren.”

Ontmoetingsplekken
Volgens de studentenverenigingen is de nood onder steeds meer van hun leden hoog. “De verenigingen zijn ontmoetingsplekken waar studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen op het gebied van vriendschap, intellectualiteit, carrière, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit. Zo bieden studentenverenigingen sportactiviteiten, bijbelkringen, theater- en muziekrepetities, debatavonden, bibliotheken, commissievergaderingen, symposia, lezingen, spelavonden, studeerfaciliteiten en vele andere niet-horecagerelateerde activiteiten. Het bovengenoemde is juist wat ons onderscheidt van ‘klassieke’ horecagelegenheden, maar dat wordt geenszins vertaald binnen de opzet van huidige coronamaatregelen.”

Zelfontplooiing
De besturen van de Leidse studentenverenigingen worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de mentale gevolgen van zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen. “Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, maatschappelijke activiteiten en de verschillende manieren van zelfontplooiing die op studentenverenigingen plaatsvinden. Ook de Leidse Plaatselijke Kamer van Verenigingen ziet een toename van mentale problemen onder de studenten. De Leidse studentenverenigingen bieden zich middels deze brandbrief aan om bij te dragen aan een oplossing.”

Mentale gezondheid
De verenigingen willen graag met de burgemeester in gesprek om te kijken hoe de verenigingen weer open kunnen om het welzijn van de studenten te verbeteren. “De levensfase van 16-25 jaar is een essentiële periode voor opbouw van sociale relaties en identiteitsontwikkeling.” Dat statement wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ook die stuurde eerder deze maand een brandbrief aan het kabinet waarin het belang van sociaal contact voor studenten en scholieren voor hun mentale gezondheid benadrukt wordt.

Advertentie

Leiden Maatschappij Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×