(Foto: Chris de Waard).

RIVM geeft stookalert voor provincie Zuid-Holland

Het RIVM vraagt huishoudens in onder andere Zuid-Holland vandaag geen hout te stoken. De weersomstandigheden zijn volgens de verwachtingen van het KNMI namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken worden gezondheidsklachten voorkomen en het beperkt geurhinder.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer
De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag, zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot en met dinsdag ongunstig voor de verspreiding van rook. Er is dan opnieuw kans op een stookalert voor één of meerdere provincies in Nederland. Mocht er opnieuw een stookalert worden afgegeven, dan staat dat dinsdag vanaf 12.00 uur op de website van het RIVM.

 

Advertentie

112 Sleutelstad Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×