Christiaan Mulder liet zich portretteren bij het Stevenspark. (Foto: Hans van Egdom).

Waar sta ik voor: Christiaan Mulder van de VVD Leiden

Nu de stemmen geteld zijn en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, publiceert Sleutelstad samen met de Leidse fotograaf Hans van Egdom wekelijks een portret van een van de nieuwe raadsleden onder de titel ‘Waar sta ik voor’. Het is een vervolg op deel één van deze serie waarin we kennismaakten met kandidaten die vrijwel zeker een zetel zouden behalen.

Vera Brouwer sprak in Politiek071 met Christiaan Mulder van de VVD Leiden.

Christiaan Mulder van de VVD wilde graag bij het park bij de Stevensbloem in de Stevenshof op de foto. Hij zegt daarover: “Ik heb voor deze locatie gekozen omdat ik tijdens de verkiezingscampagne gemerkt heb dat veel mensen in de Stevenshof het gevoel ervaren dat de gemeenteraad en het stadsbestuur met name gefocust zijn op het centrum en dat er weinig aandacht is voor de onderwerpen die spelen in de Stevenshof en andere buitenwijken. Ik zou dit perspectief graag meenemen nu ik de komende vier jaar de raad in ga.”

Advertentie

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Waar sta ik voor


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×