De woontoren met verticale tuin moet over drie jaar op de Vijf Meilaan staan. (Impressie: Van Rhijn Projectontwikkeling).

Bouw ‘De Premier’ in 2025 gereed, bestemmingsplan geactualiseerd

De nieuwe groene woontoren op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchillaan, inmiddels bekend als ‘De Premier’, zal naar verwachting in 2025 worden opgeleverd. In opdracht van de gemeente is het ontwerpbestemmingsplan inmiddels herzien en getoetst aan verschillende (actuele) normen, waardoor het nu aan de gemeenteraad is om in te stemmen met de wijzigingen.

Op de plek waar het gebouw moet komen, is nu een verouderd gebouw van mboRijnland gevestigd. Dit dient niet meer als schoolgebouw, maar wordt tijdelijk uitgebaat door Divorce Housing, een organisatie die mensen na een scheiding snel woonruimte kan bieden. Zij kunnen gebruik maken van het gebouw tot de sloop, die voor het einde van het jaar zal plaatsvinden.

Inspraak en herziening
De afgelopen weken kregen de betrokken partijen de kans om zich uit te spreken over zowel het beeldkwaliteitsplan, dat zich richt op hoe het gebouw eruit moet zien, als het ontwerpbestemmingsplan. Hier kwamen tweeëndertig alternatieve zienswijzen uit voort, die het college van B en W aanleiding gaven voor nader onderzoek over enkele aspecten.

Er is onder meer onderzoek gedaan naar de bezonning, windhinder en de parkeerberekening van het complex. Daarop zijn er enkele aanpassingen gedaan, waaronder een verplichting voor de beheerder om de windhinder zo klein mogelijk te houden. Ook voldoet het plan nu aan de actuele stikstof- en bezonningsnormen die zijn gesteld door de landelijke overheid.

Verticale tuin
Het gebouw is een bijzondere vorm van nieuwbouw, waarbij over de gehele hoogte groene gevels worden aangebracht. Hierdoor ontstaat een zogenaamde ‘verticale tuin’. Dit draagt bij aan meer biodiversiteit en een betere aanpassing aan de klimaatverandering.

In het bestemmingsplan zijn driehonderdvijftig woningen gepland, waarvan er zesennegentig sociale huurwoningen en vierenzestig koopwoningen voor starters zijn gereserveerd. De rest van de woningen wordt verhuurd in de middenhuur. Ook zijn er voorzieningen gepland in de plint van het gebouw: hiervoor is negenhonderdvijftig vierkante meter beschikbaar.

Planning
Het is aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over de aanpassingen in het bestemmingsplan. Als dit wordt goedgekeurd, kan de sloop van het oude mboRijnland gebouw en de bouw van De Premier van start in het tweede kwartaal van 2023. Uiteindelijk moet de toren vanaf 2025 worden bewoond.

Advertentie

Leiden Maatschappij Nieuws Politiek De Premier


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×