Met name in de versteende stad is het goed om bij hoge temperaturen de schaduw op te zoeken. (Foto: Chris de Waard).

In onze regio heeft alleen Leiden een lokaal hitteplan

Van de gemeenten in de Leidse regio heeft alleen Leiden een Lokaal Hitteplan. Dat blijkt uit een rondgang van Sleutelstad langs de vijf regiogemeenten. Onlangs werd bekend dat slechts dertig gemeenten in Nederland in aanvulling op het Nationaal Hitteplan ook een lokaal hitteplan hebben.

Leiden heeft het hitteplan opgesteld in samenspraak met de GGD Hollands Midden. Ook is overleg gevoerd met GGZ Rivierduinen, huisartsen, thuiszorgorganisaties, woningbouwcorporaties en de daklozenopvang. “Via het lokale hitteplan moet het makkelijker worden om acties die de hittestress reduceren te co├Ârdineren,” schrijft de Leidse wethouder Ashley North.

Het Rijk vindt een lokaal hitteplan belangrijk omdat gemeenten dichter op kwetsbare doelgroepen zitten en sneller maatregelen kunnen nemen tijdens een hittegolf, zo is de gedachte achter de oproep die al enkele jaren geleden aan alle gemeentes is gedaan.

Hittestress
Eind juni stuurde wethouder North het Leidse hitteplan naar de gemeenteraad. Dat is het afgelopen jaar opgesteld en treedt in werking als de temperatuur tenminste vier dagen boven de 27 graden uitkomt. Doel is het beperken van de negatieve gevolgen van hittestress voor met name ouderen en chronisch zieken. Het Leidse hitteplan is onderdeel van de ambitie om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. De Sleutelstad moet dan zichtbaar groener zijn, meer en beter leefgebied aan stadsnatuur bieden en klimaatbestendig zijn.

Het Leidse hitteplan is een nadere uitwerking van het Nationaal Hitteplan zoals dat in 2015 is opgesteld. Naast maatregelen die mensen zelf kunnen nemen, zoals voldoende drinken, in de schaduw blijven en de woning koel houden, gaat het plan in op zaken die de gemeente wil regelen. Vergroening van de versteende stad zorgt voor verkoeling tot wel enkele graden. Het toevoegen van extra bomen bij verschillende gebiedsontwikkelingen noemt de wethouder daarbij als voorbeeld.

Gefaseerd
In een warme periode wil Leiden het hitteplan gefaseerd in werking laten treden. In de voorbereidingsfase stemmen betrokken organisaties de benodigde maatregelen af. In de daaropvolgende voorwaarschuwingsfase komt het RIVM met een algemeen waarschuwingsbericht. Dat is in de regel enkele dagen voor aanvang van een hittegolf. In die fase wordt nagegaan of alle benodigde middelen klaarstaan en wordt gecontroleerd of alle organisaties precies weten wat ze moeten doen.

Het hitteplan wordt daadwerkelijk van kracht tijdens de waarschuwingsfase tijdens de hittegolf. Het beperken van ongemak en voorkomen van gezondheidsschade bij risicogroepen is dan het doel. Na afloop van een hittegolf wordt tijdens de evaluatiefase gekeken hoe de protocollen hebben gefunctioneerd. Zo nodig worden verbeteringen doorgevoerd en extra organisaties aan het Lokaal Hitteplan toegevoegd.

Regio
De vier Leidse buurgemeenten hebben nog geen eigen Lokaal Hitteplan. Ze volgen de campagnes van het RIVM en nemen op basis daarvan passende maatregelen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken. “Regionaal wordt de campagne door de GHOR/GGD verspreid. Die campagne wordt gehouden door middel van nieuwsberichten en social media. Hiermee wordt de doelgroep, niet-zelfredzamen, bereikt”, meldt bijvoorbeeld de gemeente Voorschoten, maar ook Oegstgeest volgt vooralsnog die lijn.

Momenteel werkt de gemeente Voorschoten aan het klimaatadaptatiebeleid. Daarbij wordt gekeken welke rol een gemeentelijk hitteplan daarin zou kunnen hebben. Ook vanuit Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude klinkt een soortgelijk geluid. De gemeenten wijzen erop dat de doelgroepen ook geïnformeerd worden via ziekenhuizen, huisartsen en bijvoorbeeld woonzorgcentra.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×