Poster van de Wijkvereniging Merenwijk in het pop-up museum in de Kopermolen. (Foto: Louis Smit)

Gemeente inventariseert woon- en verhuiswensen ouderen Merenwijk

De gemeente Leiden vraagt 55-plussers in de Merenwijk naar hun woonwensen. De vragenlijst die deze week onder 1500 bewoners is verspreid, is volgens beleidsmedewerker Niels Rood van de gemeente Leiden niet bedoeld om ouderen te stimuleren om te verhuizen uit hun soms grote woningen, maar om te inventariseren welke voorzieningen nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen.

De gemeente heeft de vragenlijst opgesteld samen met de Wijkvereniging Merenwijk. Die had de gemeente gevraagd hoe ervoor gezorgd kan worden dat ouderen in de Merenwijk zo lang mogelijk prettig en gezond kunnen blijven wonen. “We houden deze enquête eerst in de Merenwijk. Daar wonen veel ouderen en de wijk heeft een actieve wijkvereniging. Afhankelijk van de resultaten willen we het onderzoek misschien ook naar andere wijken verbreden”, zegt Rood. Hij  is de beleidsmedewerker ouderenwelzijn, werkzaam binnen de portefeuille van Julius Terpstra (CDA), wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn.

De vragen gaan over de huidige woonsituatie van de ouderen, de hoogte van de woonlasten, de samenstelling van het huishouden, veiligheid, voorzieningen en activiteiten in de buurt, het contact met buurtgenoten, gezondheid, de mate van mobiliteit en het land van herkomst.

Bijvangst
Ook wordt uitgebreid geïnformeerd naar woonwensen voor de komende zeven jaar, de wens om eventueel te verhuizen en de termijn waarop. Wordt er daarmee op doorstroming aangestuurd ten behoeve van  jonge gezinnen? “Meer doorstroming zou bijvangst zijn”, zegt Rood. “Het gaat bij deze inventarisatie om de wensen en de behoeften van ouderen zelf. Welke aanpassingen van een woning zijn nodig, zoals een traplift of een andere douche of toilet? En welke voorzieningen in de wijk zouden wenselijk zijn? De overheid kan daarbij faciliterend zijn en er is ook overheidsgeld beschikbaar.”

Volgens hem heeft de gemeente al wel een algemeen beeld van de wensen van ouderen, namelijk dat zij vaak nog vitaal zijn en dat ze in hun eigen wijk willen blijven wonen waar zij een sociaal netwerk hebben. Deze enquête is bedoeld om dat beeld bevestigd of bijgesteld te krijgen. Hij wordt gehouden tegen de achtergrond van de vergrijzing en een rijksbeleid dat gericht is op het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen.

In de enquête komen ook andere mogelijke woonvormen aan de orde, zoals met anderen in één huis wonen. Er wordt niet ingegaan op de woningnood onder jonge gezinnen. Veel ouderen wonen in relatief grote huizen. In een recent advies zeggen wetenschappers van de Universiteit Leiden dat de rijksoverheid 65-plussers moet stimuleren om hun gezinswoning in te ruilen voor een ouderenwoning. Daarbij moet de overheid wel oog hebben voor de psychologische drempels die 65-plussers ervaren.

Appartementen Kopermolen
Winkelcentrum de Kopermolen en het gebied eromheen gaan geherstructureerd worden. Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat het winkelcentrum wordt vernieuwd en dat er ook nieuwe woningen worden toegevoegd, met name appartementen. “Deze zijn niet specifiek voor ouderen bedoeld, maar ze zijn wel levensloopbestendig. Ze zijn drempelloos en er is een lift”, zegt Niels Rood.

Op donderdagavond 24 november organiseren de gemeente Leiden en de Wijkvereniging Merenwijk een bijeenkomst waarin de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd. Die worden daarna ook gedeeld op de website leidenincijfers.nl.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×