Flexwoningen moeten druk op woningmarkt in Leidse Regio verlichten

De Leidse burgemeester Henri Lenferink ziet flexwoningen als belangrijkste oplossing voor het verlichten van de druk op de woningmarkt. Niet alleen Leiden, maar de hele regio is daar volgens hem voortvarend mee bezig. “De hele veiligheidsregio doet het goed met meer dan 3.000 plekken.”

Half oktober telt Leiden 590 opvangplekken voor Oekraïners. Dat zijn er een stuk meer dan de opgave die de gemeente opgelegd heeft gekregen. “Maar Leiden doet dan ook veel”, zegt burgemeester Lenferink die als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden ook een goed beeld heeft van de stand van zaken in de grotere regio.

Naast tijdelijk noodopvanglocaties aan de Schipholweg, de Houtlaan, de Lammenschansweg en vanaf begin oktober ook aan het Stationsplein, krijgt Leiden binnen afzienbare tijd ook weer een Asielzoekerscentrum. Voor dat AZC wordt een leegstaand kantoorpand aan de Haagse Schouwweg momenteel verbouwd.

Om extra woonruimte te creëren komen er naar verwachting van de Leidse burgemeester in de regio Holland Rijnland op meerdere plekken prefab-flexwoningen. Dat zijn woningen die al kant-en-klaar zijn en snel kunnen worden neergezet.

Scholen
De opvang verloopt in Leiden behoorlijk goed. “Dat geldt ook voor het inburgeren. De mensen willen graag werken”, vertelt Lenferink. “En we hebben tekorten, dus dat is goed. De meeste werken nu ook al echt. Taal is het grootste probleem, maar de vluchtelingen moeten ook een beetje leren hoe dingen in Nederland werken.”

De kinderen die, meestal met hun moeder, uit Oekraïne zijn gevlucht, gaan tot nu toe allemaal naar school. “Daarvoor verdienen de scholen ook echt en compliment”, vindt de burgemeester. “Maar als de groep nog heel veel groter wordt, wordt het wel spannend. De ruimte op scholen raakt op en we kampen natuurlijk ook met een lerarentekort.”

Statushouders
Naast de opvang van vluchtelingen is Leiden volgens Lenferink ook redelijk bij als het gaat om het huisvesten van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die inmiddels een verblijfsstatus hebben verkregen. Daarmee hebben ze onder meer recht op een reguliere sociale huurwoning, maar die zijn er in het hele land niet voldoende.

De samenwerkingsregio Holland Rijnland heeft afgelopen zomer dan ook een hoger percentage van deze woningen gereserveerde voor statushouders om achterstanden weg te werken. “Die versnelling hebben we gerealiseerd”, vertelt Lenferink.  “We moesten er 41 doen en dat hebben we deze zomer gedaan.”

Regio
Ook in de Leidse regio maken gemeenten veel werk van het beschikbaar stellen van tijdelijke plekken voor vluchtelingen. Zo heeft Oegstgeest een opvanglocatie in het Hoefijzergebouw en ving die gemeente in augustus ook 75 vluchtelingen op in Sporthal de Cuyl. Ook is in het coalitieakkoord afgesproken dat er in Oegstgeest een regionale voorziening kan komen.

In Voorschoten wonen inmiddels tweehonderd vluchtelingen in Van der Valk hortel de Gouden Leeuw dat tot eind van het jaar beschikbaar is en in Leiderdorp worden vluchtelingen  opgevangen in het AC Hotel aan de Persant Snoepweg.

Binnenkort trekken er bovendien 90 vluchtelingen uit Oekraïne in de Statenhof en deze week heeft de Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen bovendien het voormalige gebouw van de Levensstroom Gemeente aangeboden voor de opvang van vluchtelingen. Die locatie wordt de komende jaren herontwikkeld, maar is voorlopig beschikbaar. In Zoeterwoude wonen vluchtelingen in een leegstaand paviljoen op het terrein van Swetterhage.

Flexwoningen
Leiden is tot nu toe de enige gemeente in de regio waar gebruik wordt gemaakt van tijdelijke flexwoningen. Op drie locaties staan er in totaal 150. “Dat heeft ook wel geholpen”, zegt Lenferink die er vanuit gaat dat er de komende tijd in de regio op meerdere plekken dit type woningen zal gaan komen. “Ze gaan trouwens zo’n 25 jaar mee, dus zo tijdelijk zijn ze nu ook weer niet. Wel zijn de locaties vaak voor maar tien jaar beschikbaar.”

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft een flink aantal flexwoningen gekocht. “Die worden nu in de fabriek gebouwd en komen op allerlei plekken in Nederland”, zegt Lenferink. “Ook hier. Op de plek van de brandweerkazerne Leiden Noord komen bijvoorbeeld tijdelijke woningen voor statushouders en een mix van andere doelgroepen.”

De gemeente laat momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor de locatie die vrijkomt als de brandweer begin volgend jaar verhuist naar de Schipholweg. “In dit onderzoek wordt onder andere de plaatsing van prefab units meegenomen. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven hoe dat er precies uit komt te zien en ook niet wie daar uiteindelijk precies komen te wonen”, meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×