Voorschoten herhaalt oproep aan buurgemeente LV: Betrek ons bij Vlietlandplannen!

De voltallige gemeenteraad van Voorschoten heeft voor de twee keer in enkele maanden tijd een motie ingediend over de plannen van Dutch Lake Residence met recreatiegebied Vlietland in buurgemeente Leidschendam-Voorburg. In juli riep de Voorschotense raad hun collega’s in LV op om Voorschoten mee te laten praten over de plannen. Ook werd gevraagd om een informatiebijeenkomst. Die is inmiddels geweest.

In het voorstel dat donderdagavond werd aangenomen wordt LV opnieuw opgeroepen om de Voorschotense buren en gebruikers van Vlietland intensiever te betrekken bij de herziening van het bestemmingsplan Vlietland Noord. Daaraan is in het dorp grote behoefte. Concreet wil de Voorschotense raad dat de gemeente Leidschendam-Voorburg de inwoners van Voorschoten in een zorgvuldig en open participatieproces meeneemt, voordat er een nieuw bestemmingsplan wordt aangenomen.

Ook de ruim 17.000 handtekeningen tellende petitie van het Voorschotense burgerinitiatief Vlietland zou door de gemeente LV ‘met grote zorgvuldigheid’ mee gewogen moeten worden bij de vaststelling van het bestemmingsplan dat de komst van een vakantiepark met 222 recreatiewoningen en 569 parkeerplaatsen mogelijk maakt.

Wethouder Zoetemelk gaat die boodschap nu overbrengen aan zijn collega-wethouder Bianca Bremer in LV. Eerder deze week zei hij ook al tegen Sleutelstad daartoe bereid te zijn als de raad hem dat zou vragen en dat is nu dus gebeurd.

Leiden Politiek Dutch Lake Residence - Vlietland


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×