Julius Terpstra. (Foto: Chris de Waard).

Aantal Wmo-aanbieders drastisch gekrompen in Leidse regio

Meer dan veertig zorgaanbieders zijn afgevallen bij de nieuwe aanbesteding voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in de Leidse regio. De regio wilde dat zorgaanbieders alle vormen van zorg zoveel mogelijk gingen aanbieden en niet slechts een onderdeel. Er blijven 39 van de meer dan tachtig aanbieders over. “Dat is de kerngroep van zorgaanbieders”, zegt de Leidse wethouder Julius Terpstra. Grote afwezige in het rijtje van zorgaanbieders is GGZ Rivierduinen.

GGZ Rivierduinen had al in een vroeg stadium aangegeven zich niet te zullen inschrijven op de aanbesteding van de Leidse regio. De zorginstelling wil zich concentreren op het leveren van specialistische zorg en wil niet alle vormen van zorg gaan aanbieden. “Rivierduinen is er voor de complexe doelgroep, voor de cliënten met moeilijke hulpvragen”, vertelde Erik Schensema, directeur bij GGZ Rivierduinen eerder aan Sleutelstad. Geld speelde bij deze beslissing geen rol volgens zowel de gemeente als GGZ Rivierduinen.

Julius Terpstra over de nieuwe aanbesteding Wmo-maatwerkvoorzieningen Leidse regio

Ambulante begeleiding
GGZ Rivierduinen biedt in de Leidse regio aan honderd cliënten ambulante begeleiding thuis, zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. In totaal hebben de Leidse regiogemeenten samen ruim 1800 volwassen cliënten met ambulante begeleiding. Rivierduinen neemt nu dus circa zes à zeven procent van deze begeleiding voor haar rekening. Als de Wmo-indicatie van de cliënt in de loop van 2023 of 2024 afloopt, wordt gekeken naar een nieuwe aanbieder.

Beschermd wonen
Er zijn ongeveer 365 Beschermd Wonenplekken in de regio Holland Rijnland. Negentig daarvan blijven in 2023 onder Holland Rijnland vallen. Rivierduinen blijft hiervoor een van de aanbieders. Ongeveer 150 vallen straks onder verantwoordelijkheid van de Leidse Regio, de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Hieronder vallen ook cliënten die wonen bij Rivierduinen. De gemeenten en Rivierduinen kunnen op dit moment nog geen exacte aantallen noemen. De lijst wordt nog doorgenomen.

Er zal per cliënt en locatie nog gekeken moeten worden of de cliënt straks onder Holland Rijnland valt of onder de Leidse regio. Valt de cliënt onder de Leidse regio straks, dan zal moeten worden gekeken wat het beste is, aldus de gemeente Leiden: tijdelijk nog blijven bij Rivierduinen om in een later stadium zelfstandig te gaan wonen of in de loop der tijd gaan wonen in een woonlocatie van een andere aanbieder. Gemeenten en GGZ Rivierduinen beloven cliënten juist te informeren wanneer meer bekend is.

Reikwijdte aanbesteding
De Wmo-aanbesteding gold voor drie deelgebieden: huishoudelijke ondersteuning, begeleiding van ouderen en wonen met ondersteuning en ambulante begeleiding van volwassenen. Binnen deze opdracht waren er drie deelopdrachten: het bieden van wonen met ondersteuning, het bieden van ambulante ondersteuning aan de doelgroep met psychische kwetsbaarheid en het bieden van ambulante ondersteuning aan de doelgroep met een verstandelijke of lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel.

Voorheen stonden ambulante begeleiding en dagbesteding los van elkaar. Met de nieuwe aanbesteding worden deze twee gekoppeld. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze beiden gaan aanbieden. GGZ Rivierduinen laat weten wel apart dagbesteding te blijven aanbieden. Op dit moment doet de zorginstelling dat nog via een direct contract met de gemeente en in de toekomst gaat ze dat doen als onderaannemer bij diverse samenwerkingspartners.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Politiek Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×