(Foto: Chris de Waard).

Erepenning voor oud-Rector Magnificus Carel Stolker

In de Burgerzaal van het stadhuis heeft Carel Stolker, oud-Rector Magnificus van de Universiteit Leiden, zaterdagavond een erepenning gekregen van het Leidse stadsbestuur. De penning wordt jaarlijks aan de vooravond van de viering van het Leidens Ontzet uitgereikt aan een persoon of instelling die zich voor de stad bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De erepenning kan beschouwd worden als het ereburgerschap van de stad.

Carel Stolker (Leiden, 23 juni 1954) ging na zijn studie rechten 1979 werken bij zijn Leidse rechtenfaculteit. Hij promoveerde in 1988 op het gezondheidsrecht. In 1997 werd hij hoogleraar privaatrecht en vier jaar later werd hij vice-decaan van de Rechtenfaculteit en nog vier jaar later decaan.

In 2013 werd hij benoemd tot Rector Magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Na acht succesvolle jaren, waarvan de laatste anderhalf onder het gesternte van de coronapandemie, kwam hieraan een einde in 2021. Hij was daarmee de langstzittende rector van de Leidse universiteit in haar lange geschiedenis.

Als rector was Stolker de aanvoerder van een groeiende en bloeiende academische gemeenschap. Hij fungeerde als het boegbeeld en de bewaarder van eenheid in een multidisciplinaire universiteitsorganisatie. Typerend voor hem was: zijn bedachtzame, geïnteresseerde, ook lichtelijk verstrooide, maar ontegenzeggelijk geheel aimabele wijze van optreden. Daarin was zijn warme humor nooit ver weg. Hij zag het belang van de menselijke maat in: oog hebben voor mensen binnen en buiten de universiteit.

Speciale vermelding verdient de bijdrage van Stolker aan de samenwerking tussen Leidse kennisinstellingen en de promotie en verspreiding van kennis in onze stad. Stolker leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de samenwerking tussen de Universiteit, de Hogeschool, het LUMC, Naturalis en de Gemeente in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Ook heeft zijn inzet mede bijgedragen aan de succesvolle nominatie van Leiden als European City of Science dit jaar.

Coronavlogs
Met name in de voor de Leidse studenten zo zware periode van corona, waarin de universiteit gesloten was en het studentenleven ook grotendeels tot stilstand kwam, zette Stolker zich onvermoeibaar in voor zijn studenten. Hij bleef met hen in contact door middel van thuis, op straat of op kantoor opgenomen videoboodschappen – de zogeheten coronavlogs – waarin hij de studenten telkens weer een hart onder de riem stak. De studenten wisten hem daarvoor erg te waarderen.

Carel Stolker heeft zich ook maatschappelijk ingezet voor Leiden. Al tussen 1982 en 1996 was hij voorzitter van de Inspraakcommissie van de gemeente Leiden en hij heeft als zodanig een lans gebroken voor versterkte burgerparticipatie. Gelijktijdig was hij enige jaren voorzitter van de gemeentelijke Ombudscommissie. Eveneens was hij toezichthouder van belangrijke Leidse instellingen als Rijnland Ziekenhuizen en Sanquin. Later werd hij lid van de raad van toezicht van het museum Volkenkunde. Tegenwoordig is hij voorzitter van de raad van toezicht van het Rijksmuseum van Oudheden en is hij commissaris bij Leiden & Partners, de organisatie voor citymarketing, en heeft hij zitting in de raad van advies van Sleutelstad.nl.

Icoon
Als rector vond Stolker dat de Universiteit meer betrokken moest zijn bij de stad die haar huisvesting biedt en zette zich in om de universiteit een zichtbare rol te geven bij de viering van Leidens Ontzet – dit jaar bijvoorbeeld ook weer met het evenement 3 October University. En ook persoonlijk zette hij zich daarvoor in, zoals door het vertolken van de rol van vlootadmiraal Louis Boisot in de Geuzenvloot – waarvoor hij zijn baard liet staan.

Carel Stolker is een icoon in Leiden en juist daarom was het college van burgemeester en wethouders ook eensgezind in het besluit om Prof.mr. Carel Stolker de Erepenning in zilver van de stad Leiden toe te kennen.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×