Ook in de wijk Meerburg moet vanaf volgende week worden betaald om te parkeren. (Foto's: Chris de Waard)

Leidse parkeerzones opgeknipt in kleinere gebieden

De gemeente Leiden gaat de bestaande parkeerzones B1 en B2, die gelden in de wijken rond het centrum, opknippen in kleinere gebieden. Zo moet worden voorkomen dan mensen in grote delen van de stad gratis kunnen parkeren.

Door die ‘vreemdparkeerders’ kunnen bewoners in steeds meer gebieden van de stad geen parkeerplek vinden. Vooral in het Houtkwartier speelt dat probleem enorm. Het gaat dan om mensen die daar parkeren en vervolgens de trein naar een andere stad pakken, of zelfs op vakantie gaan.

Wethouder Ashley North legt uit waarom de parkeergebieden kleiner worden.

Het is de bedoeling dat door de gebieden waar een bewonersparkeervergunning geldig is kleiner te maken, automobilisten makkelijker dicht bij hun woning kunnen parkeren. Ook wil de gemeente daarmee stimuleren dat inwoners sneller de fiets pakken of gaan lopen als ze korte afstanden moeten afleggen.

Eerder werd bij de uitbreiden van het betaald parkeren in de buitenwijken al meteen bij invoering gewerkt met kleinere gebieden. In Leiden Zuidwest is zone C daarom onderverdeeld in C1 tot en met C4. Vanaf volgende week wordt ook in de wijk Meerburg betaald parkeren ingevoerd.

Bezoekers
Net als nu kunnen bezoekers van inwoners in parkeerrestrictiegebieden gebruik maken van de digitale bezoekersparkeervergunning. Het aantal uren dat inwoners op die manier kunnen kopen voor hun bezoek wordt uitgebreid van achthonderd naar duizend. een andere wijziging is dat een resterend saldo bij opzegging voortaan wordt terugbetaald. Dat was tot  nu toe niet het geval.

Werknemers
Ook het aantal werknemersvergunningen wordt uitgebreid. Daardoor kunnen bedrijven, maar ook instellingen zoals scholen, meer vergunningen aanvragen voor hun personeel. De gemeente komt daarmee tegemoet aan bezwaren van bijvoorbeeld scholen die al te kampen hebben met een lerarentekort en door de hoge parkeertarieven voor personeel zonder vergunning vreesden nog verder in de personeelsproblemen te geraken.

Dubbeltjestarief
Het aantal locaties waar het goedkope starttarief geldt, het zogenoemde ‘dubbeltjestarief’ wordt ingeperkt. Mensen kunnen in de toekomst alleen nog de eerste twee uur voor een laag bedrag parkeren op het parkeerterrein aan het Bevrijdingsplein bij winkelcentrum De Luifelbaan, het parkeerterrein bij zwembad De Zijl, de bedrijfslocatie Rooseveltstraat tussen de Vrijheidslaan en de Voorschoterweg, de bedrijfslocatie Lammenschansweg (ventweg) en bedrijventerrein De Waard.

Buitenwijken
In de parkeervisie die de gemeenteraad in 2020 vaststelde, is opgenomen dat er in de woongebieden Stevenshof, Merenwijk, Roomburg en Waardeiland ook betaald parkeren ingevoerd kan worden. Maar alleen als daar aanleiding voor is. Dat kan een te hoge parkeerdruk zijn  of klachten van bewoners of hulpdiensten. Vooralsnog is daar in die wijze geen of onvoldoende sprake van, zodat bewoners van die wijken vooralsnog verschoond blijven van het moeten aanschaffen van een parkeervergunning.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Betaald parkeren


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×