In 2027 en 2028 gaat WarmtelinQ restwarmte uit de Rotterdamse haven leveren. (Foto: Omroep West)

Wethouder Van Delft: 'Warmtenetten in Leiden voor 2030 aangelegd'

De energietransitie in Leiden ligt in principe op schema maar er staat wel druk op. In 2030 moet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 zijn gehalveerd en voor dat jaar moeten de warmtenetten er liggen om de restwarmte van de WarmtelinQ-pijpleiding van en naar de huizen te kunnen brengen. Dit zegt de Leidse energiewethouder Yvonne van Delft in een gesprek met Sleutelstad aan de hand van de jaarrapportage over de energietransitie 2023.

Het document geeft voor de gemeenteraad en voor inwoners van Leiden een overzicht van de acties die er lopen. Dat zijn er nogal wat. “We hebben de aanpak van de energiearmoede, de aanpak voor verenigingen van eigenaren, het isolatie-offensief… Het is voorstelbaar dat mensen het zicht een beetje zijn kwijtgeraakt”, meent Van Delft.

Zij gaat dit jaar geen extra geld vragen voor de energietransitie. “In principe is er nu voldoende. We gaan wel geld vrij maken uit de reserves om bijvoorbeeld straks een regionaal warmtebedrijf te kunnen opzetten. Dat geld maken we beschikbaar om daar besluiten over te kunnen nemen”, vertelt de wethouder. “Het is wel zo dat de fondsen van het Rijk volgend jaar minder zijn, en dan komt er wel weer een vraag om geld. Het is superbelangrijk om warmtenetten aan te leggen. Daarom zijn we in Zuidwest bezig om het warmtenet aan te leggen zodat warmte voor iedereen bereikbaar is.”

Nieuwe netten
Gasunie/WarmtelinQ gaat in 2027 en 2028 restwarmte leveren uit de Rotterdamse haven. Daarom moet Leiden volgens Yvonne van Delft zorgen dat die warmtenetten beschikbaar zijn “Er zijn bestaande netten, zoals in de Stevenshof en Leiden Noord, maar er kunnen ook nieuwe netten worden aangelegd”, zo merkt zij op.  “Dat zal in ieder geval voor 2030 moeten plaatsvinden want als WarmtelinQ gaat leveren dan moet hij die warmte kwijt kunnen.”

Duurzaamheid Economie Leiden Maatschappij Regio


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×