Cameratoezicht verdeelt raad en college

Afgelopen avond werd het anti-overlastplan van burgemeester Lemstra besproken in de gemeenteraadscommissie Bestuur & Veiligheid. De meeste fracties delen de conclusies van de burgemeestersnotitie en zien wel wat in het scala aan extra mogelijkheden waarover de politie kan beschikken als het plan wordt aangenomen.

Alleen invoering van cameratoezicht leidt tot wisselende reacties, ook binnen het college. De wethouders Rabbae (GroenLinks) en Pechtold (D66) zijn tegen. De fractie van GroenLinks ziet als enige partij helemaal niets in het plan. Alleen met gebiedsontzeggingen kan de fractie wel leven. Yvonne van Delft wil zelfs een heel alternatief pakket aan maatregelen. Dat moet uitgaan van preventie en zorg en pas in derde instantie van repressie.

Advertentie

Leiden cameratoezicht


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×