Rechts het terrein van Noordman aan de Haagweg waar twee woon- en kantoortorens zullen verrijzen. Aan het water komt een restaurant met terras. (Foto: Frederik Zevenbergen).

Groen licht voor Masterplan Noordman

De Leidse gemeenteraad is dinsdag unaniem akkoord gegaan met het zogenaamde ‘Masterplan Noordman’. Wel werden enkele wijzigingen aangebracht in het collegevoorstel. Het plan behelst de bouw van kantoren, woningen en een luxe restaurant met een terras aan het water op het terrein van Houthandel Noordman aan de Haagweg. De monumentale directeurswoning wordt gesloopt om plaats te bieden aan de nieuwbouw. Langs het water komt een voor het publiek toegankelijk pad tussen molen De Heesterboom en de Churchillbrug.

De goedkeuring van de raad kwam er niet zonder slag of stoot. Zo vroegen veel partijen zich af of er door de aanleg van een haven, aalegsteigers en een terras wel voldoende ruimte overbleef voor de roeiverenigingen Die Leythe en NJORD die daar hun wedstrijden varen. Ook maakt de raad zich zorgen over de te verwachten geluidsoverlast van het terras. Een voorstel van GroenLinks om het terras niet aan de waterkant, maar aan de kant van de Haagweg aan te leggen, ontlokte wethouder Hillebrand de uitspraak dat men daar dan wel terecht zou kunnen voor een ‘Tournedos Co2’. Het voorstel kreeg geen steun van de andere partijen.

Een ander pijnpunt is de sloop van de monumentale directeurswoning op het terrein. Verschillende fracties bleken grote moeite te hebben met het verdwijnen van weer een stukje industrieel erfgoed, maar uiteindelijk kozen ook deze twijfelaars voor nieuwbouw. Voor ‘kwaliteit en vitaliteit’, zoals het CDA het bij monde van raadslid Jan-Jaap de Haan verwoordde.

Om alle plannen mogelijk te maken, moet het aantal woonboten langs het Noordman-terrein teruggebracht worden van vijf naar drie. Alle fracties wilden dat er voor de twee boten die weg moeten een goede oplossing wordt gevonden. Wethouder Hillebrand nam een inspanningsverplichting op zich om een nieuwe ligplaats voor de getroffen bewoners te vinden.

Een aantal partijen wees ook op de afstand van de nieuwbouw tot molen de Heesterboom. De molen heeft ruimte nodig om voldoende wind in de zeilen te kunnen krijgen. Volgens wethouder Hillebrand is er geen probleem en voldoet het plan aan de regels van de zogenaamde ‘molenbiotoop’. Daar was niet iedereen van overtuigd. Volgens het plan wordt zelfs aantoonbaar te dicht bij de molen gebouwd. “Dat wordt aangepast,” beloofde Hillebrand.

Een aanlegverbod aan de ‘Galgewaterkant’ van het terras moet voorkomen dat roeiers last krijgen van restaurantbezoekers die per boot aankomen. Geluidsoverlast van het terras is volgens Hillebrand niet te verwachten. Hij vroeg de raad dan ook geen problemen bij oplossingen te zoeken als er waarschijnlijk geen probleem is. Eventuele eisen aan het geluid van het terras worden in een later stadium opgenomen in de terrasvergunning.

Leiden Noordman-terrein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×